A minimálbér és a szakképzetteket megillető garantált bérminimum

Egy köznevelési intézmény vezetőjének fontos, hogy ismerje azokat a jogszabályokat, melyek szabályozzák annak működését, dolgozóinak foglalkoztatását. Mivel alapkérdés, hogy mindezt hogyan és mennyi pénzből lehet megvalósítani, elkerülhetetlen, hogy a pedagógiai-szakmai szempontból fontos törvényeken, rendeleteken túl ismerjük a gazdálkodással foglalkozó törvényi előírásokat is. Cikkünk a minimálbér és a szakképzetteket megillető garantált bérminimum témáját dolgozza fel. 

Az alábbiakban részleteket olvashatnak Dr. Tárnokiné Joó Ildikó: A közalkalmazottaknak járó bérek és egyéb juttatások 2023-ban című írásból, amely az ÓvodaVezetési Ismeretek 2023 áprilisi számában jelent meg.

Alapfogalmak

Magyarországon 1989 óta létezik a minimálbér fogalma. A kötelező legkisebb bérek évente egy alkalommal emelkednek, kisebb-nagyobb mértékben. Összegét naptári évenként felül kell vizsgálni. Ez általában december második felére realizálódik, hosszas egyeztetés után. A munka törvénykönyve (Mt.) 153. § rendelkezik a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításának szabályairól. A minimálbér összegéről 2011. július óta, előzetes konzultáció után a kormány dönt.

2022-ben még karácsony előtt megszületett a hivatalos megállapodás a kötelező legkisebb bérekről: A kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete határozta meg a kötelező legkisebb munkabért (minimálbér) és a garantált bérminimumot.

A legújabb minimálbér esetében 16%-os, a garantált bérminimum esetében pedig 14%-os általános béremelést rögzítettek, ezzel a 2023-as minimálbér bruttó 232 000 Ft-ra emelkedett, a garantált bérminimum pedig 296 400 Ft lett. A közmunkások bére a minimálbér 50%-a, azaz 116 000 Ft lett 2023-tól.

A megállapodás tartalmaz egy olyan kitételt, hogy amennyiben a gazdasági helyzet indokolja és szükségessé teszi, akkor év közben a felek újra leülnek tárgyalni a megállapodott béremelés mértékének esetleges korrekciójáról. Ezt az első félév adatai alapján tudják értékelni.

Hazánkban a minimálbér 1992-től (31 éve), a garantált bérminimum fogalma 2008-tól (15 éve) került bevezetésre. Mértékük az alábbi táblázat szerint alakult:

év minimálbér év A) minimálbér B) garantált bérminimum különbség: B)–A)
1992  8 000 Ft 2008  69 000 Ft  86 300 Ft 17 300 Ft
1993  9 000 Ft 2009  71 500 Ft  87 000 Ft 15 500 Ft
1994 10 500 Ft 2010  73 500 Ft  89 500 Ft 16 000 Ft
1995 12 200 Ft 2011  78 000 Ft  94 000 Ft 16 000 Ft
1996 14 500 Ft 2012  93 000 Ft 108 000 Ft 15 000 Ft
1997 17 000 Ft 2013  98 000 Ft 113 000 Ft 15 000 Ft
1998 19 500 Ft 2014 101 500 Ft * 118 000 Ft 16 500 Ft
1999 22 500 Ft 2015 105 000 Ft 122 000 Ft 17 000 Ft
2000 25 500 Ft 2016 111 000 Ft 129 000 Ft 18 000 Ft
2001 40 000 Ft 2017 127 500 Ft 161 000 Ft 33 500 Ft
2002 50 000 Ft 2018 138 000 Ft 180 500 Ft 42 500 Ft
2003 50 000 Ft 2019 149 000 Ft 195 000 Ft 46 000 Ft
2004 53 000 Ft 2020 161 000 Ft 210 600 Ft 49 600 Ft
2005 57 000 Ft 2021 167 400 Ft 219 000 Ft 51 600 Ft
2006 62 500 Ft 2022

2023

200 000 Ft 260 000 Ft 60 000 Ft
2007 66 500 Ft 232 000 Ft 296 400 Ft 64 400 Ft

* a pedagógus-életpályamodell kilenc éve nem változó vetítési alapja

A minimálbér alakulása

A minimálbért, hivatalos nevén a kötelező legkisebb munkabért minden munkavállalónak ki kell fizetni, aki főállású dolgozóként van bejelentve. Ennél kevesebbet nem kaphat egyetlen alkalmazott sem, függetlenül attól, hogy mi a munkaköre, feladata, iskolai végzettsége.

A megemelt minimálbér összege egy bruttó érték, amelyből le kell vonni a személyi jövedelemadót (szja: 15%) és az egyéb társadalombiztosítási járulékokat (tbj: 18,5% – ebből 10% nyugdíjjárulék, 7% egészségbiztosítási járulék és 1,5% munkaerőpiaci járulék). Kedvezmények nélkül ez a bér 33,5%-át teszi ki. Az így megkapott nettó minimálbér 154 280 Ft/hó 2023. január elsejétől.

A minimálbér emelkedése  
Év Minimálbér Éves emelkedés Nettó összeg
2019 Br. 149 000 Ft/hó  8,0%  99 085 Ft
2020 Br. 161 000 Ft/hó  8,0% 107 065 Ft
2021 Br. 167 400 Ft/hó  4,0% 111 321 Ft
2022 Br. 200 000 Ft/hó 19,5% 133 000 Ft
2023 Br. 232 000 Ft/hó 16% 154 280 Ft

A fenti összegeket azok kapják, akik teljes munkaidőben, napi nyolc órát, a pontos meghatározás szerint heti 36 óránál többet dolgoznak.

  • a 6 órás minimálbér: bruttó 174 000 Ft/hó, nettó 115 710 Ft/hó
  • a 4 órás minimálbér: bruttó 116 000 Ft/hó, nettó 77 140 Ft/hó

Mivel a járulék- és adófizetés szabályai nem változtak 2023-ra vonatkozólag sem, ezért a nettó bérek is ugyanolyan mértékben nőnek, mint a bruttók.

Magyarországon arányaiban kevesen keresnek hivatalosan minimálbért, számuk kb. 230 ezer fő körül van. A minimálbér összege viszont azért fontos, mert a szociális juttatásokat vagy akár a jelenlegi bértámogatásokat és számos egyéb juttatást a kötelező legkisebb kereset összege alapján számolják ki.

A minimálbér összegétől függő díjak

A gyermekek otthongondozási díja (gyod) bruttó 232 000 forintra emelkedett.

A gyermekgondozási díj (gyed) összege, ami maximum a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka – vagyis 2023-ban 324 800 Ft lehet.

A diplomás gyed összege az alapszakon tanuló hallgatóknál bruttó 162 400 forintra, a mesterszakosoknál bruttó 207 480 forintra emelkedett.

Diplomás gyed-et azok kapnak, akik a „sima” gyed-re nem jogosultak, de a gyermekük születését megelőző két éven belül legalább két féléven át tanultak a felsőoktatásban, teljes idejű képzésen, és a gyermekük a hallgatói jogviszony ideje alatt vagy a hallgatói jogviszony szüneteltetését, megszűnését követő egy éven belül születik.

A nagyszülői gyed szintén az igénybevevő keresetének 70%-a, de maximum a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka – azaz 324 800 Ft gyerekenként, több unokára vigyázás esetén a tartósan beteg adókedvezménye.

Akik dolgoznak, és bizonyos tartós betegségekben szenvednek (pl.: cukorbeteg, laktóz intolerancia stb.), a minimálbér 5 százalékának megfelelő mértékű (11 600 Ft) adókedvezményre jogosultak. Ez éves szinten 139 200 Ft-ot jelent. Ebben akár az ország lakosságának 35 százaléka is érintett lehet. Így az ő nettó minimálbérük 220 400 Ft lett.

A táppénz napi összegének felső határa, amely nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincadrészét – ez napi 15 466 Ft 2023-ban.

A munka elvesztését követő álláskeresési járadék
A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.
Amennyiben a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor a járadék számításának alapja a fentiek szerint [a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 26. § (1) és (3)–(4) bekezdése] számított összeg 60%-a.

A mediánbér és az átlagbér

A minimálbér abban az esetben biztosítaná a megélhetéshez szükséges elfogadható feltételeket, ha az összeg nem lenne alacsonyabb, mint a mediánbér hatvan százaléka. A mediánbér az átlagkeresettől több tízezer forinttal elmarad.

A mediánbér az a kereset, amelynél ugyanannyi ember keres kevesebbet, mint ahányan többet. Ez azért mutatná jobban a valós kereseti viszonyokat, mert a fizetéseket sorba rendezik, és a középre eső érték a mediánbér, ennél a dolgozók fele többet, fele kevesebbet keres.

Az átlagbér kevésbé adja jól vissza a jövedelmi viszonyokat, számításánál összeadják a dolgozók bérét, majd elosztják a létszámukkal. Egy-két magasabb fizetés azonban jelentősen megdobhatja az átlagként kijövő összeget, holott a többség a valóságban nem keres annyi (2022-ben ez bruttó 497 200 Ft volt).

Ráadásul a KSH által havonta publikált átlagbérbe nem számolják bele az összes dolgozó keresetét, csak azokét, akik ötfősnél nagyobb cégeknél dolgoznak teljes munkaidőben. Így körülbelül 1,6 millió dolgozó kimarad.

2023-ban a kötelező legkisebb munkabér bruttó 32 000 Ft-tal lett több, mint 2022-ben volt.

 

Bevezetés ideje Minimálbér Hetibér Napibér Órabér
2023. jan. 1-jétől dec. 31-ig 232 000 Ft 53 340 Ft 10 670 Ft 1 334 Ft

 

A 2022-ben a heti minimálbér a havi munkabér 23%-a, a napi minimálbért 22 munkanappal számolják. A teljes munkaidő napi 8 óra, heti 40 óra.

A garantált bérminimum összegének jelentősége jóval nagyobb, mivel országosan hozzávetőlegesen 730 ezer munkavállalót érint.

A garantált bérminimumot azok kapják, akik legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben alkalmazott munkavállalók. A munkakör a lényeg, amely előírja a középfokú végzettséget.

A garantált bérminimum jogosságának meghatározása nem mindig egyszerű. Meg kell vizsgálni az adott munkakörre vonatkozó jogszabályokat, az ott előírt kötelezettséget és korlátozásokat, és annak alapján kell eljárni. Ha az adott jogszabály előírja adott munkakörök esetében a legalább középszintű, illetve szakirányú végzettséget, akkor az ezzel rendelkező munkavállalónak ki kell fizetni a garantált bérminimumot.

Tehát csak abban az esetben kötelező kifizetni a garantált bérminimumot, ha a munkakör betöltése középiskolai végzettséghez, illetőleg középfokú szakképesítéshez kötött, és a munkavállaló rendelkezik a végzettséggel, illetve képesítéssel.

A garantált bérminimumra jogosultság szempontjából az alsó középfokú végzettség legalább középfokú végzettségnek minősül. Így az óvodában az a dajka is ide sorolható, aki az általános iskola elvégzése után elvégzi a dajkaképzőt.

2023-ban is a középfokú, szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat garantált bérminimum illeti meg.

 A teljes munkaidő teljesítése esetén az alábbi táblázat szerint alakul. Az előző évhez képest az emelés bruttó 36 400 Ft/fő.

Bevezetés ideje Minimálbér Hetibér Napibér Órabér
2023. jan. 1-jétől dec. 31-ig 296 400 Ft   68 140 Ft 13 630 Ft 1 704 Ft

Ez az összeg mindazokra a közalkalmazottakra vonatkozik, akik a B, C, D, E, F, G, H, fizetési osztályba tartoznak 1–17. fokozatig – 7. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez.

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2023. évben

Fizetési fokozatok Fizetési osztályok ledolgozott évek száma
A B C D      E       F, G, H
általános iskola ált. isk. + szakma érettségi érettségi + szakma felsőfokú, főiskolai, egyetemi végzettség
1–17 232 000 296 400 296 400 296 400 296 400    296 400 1–51 év

Látható, hogy mindenki ugyanannyit kap a ledolgozott évektől (1–51 év) és a végzettségtől (A, illetve B–H-ig) függetlenül. Így a Kv.tv. 7. sz. mellékletének nincs jelentősége, nincs sok értelme.

 Részmunkaidő esetén:

  • 6 órás garantált bérminimum: bruttó 222 300 Ft/hó, nettó 147 830 Ft/hó
  • 4 órás garantált bérminimum: bruttó 148 200 Ft/hó, nettó 147 830 Ft/hó

Óvodavezetési ismeretek