A nyáron óvodát igénybe vevő BTMN és SNI gyermekek fejlesztése megoldandó feladat!

A nyári időszak kezdete korántsem jelenti azt, hogy az óvodavezető feladatainak végére ért volna. Sőt! Nézzünk néhány júliusban és augusztusban elvégzendő feladatot, amelybe a BTMN és SNI gyermekek nyáron történő fejlesztése is beletartozik.

Az óvodában nincs tanév!

Az Nkt. 4. §-a értelmező rendelkezéseinek 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Ebből adódóan a nyáron óvodát igénybe vevő BTMN és SNI gyermekek fejlesztése megoldandó feladat. Jó gyakorlat erre, ha a szülők igényfelmérését az óvoda elvégzi a nyári időszakra vonatkozóan.

Július 1. és augusztus 15. között járnak le a határozott idejű vezetői megbízások

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 68. § (4) bekezdése szerint ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.

Nyár – az átszervezés időszaka

Az Nkt. 84. §-ának (3) bekezdése szerint a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július–augusztus hónapok kivételével – nevelési évben
a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,
c) az óvoda feladatait nem változtathatja meg.

 

Milyen teendők várnak még az óvodavezetőre?

Az Óvodai Jogfutár júniusi számában még a következőkről olvashatnak előfizetőink ebben a cikkben:

  • Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv készül júliusban
  • Papíralapú adatszolgáltatás felülvizsgálata
  • Ha szünetelő intézmény újraindulna, kérje az om-azonosító visszaállítását!
  • Időben szóljunk, ha nem kezdjük meg a következő nevelési évet!
  • FenntartóI támogatások igénylése
  • Pedagógiai eredményességre történő javaslatra tett intézményi intézkedések értékelése

 

Szabálysértések az iskolában - Sárközi GabriellaDr. Sárközi Gabriella rendszeresen ír az Óvodai Jogfutár című szaklapba. A kiadvány egyszerű nyelvezetű, olvasmányos, könnyen értelmezhetővé teszi a bonyolult jogi szövegeket és rendszeresen példákat, esettanulmányokat mutat be az óvodai élet területeiről. Nincs szüksége másra, csak havi 30 percre, hogy képbe kerüljön az óvodai jogszabályváltozásokat illetően.

Fizessen elő az Óvodai Jogfutárra az alábbi linkre kattintva!

 

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés