Bérkompenzáció, bérpótlék, pedagógus bértábla

A pedagógusok bérének kiszámítása nem egyszerű feladat. Mi most ennek átlátásban kívánunk segíteni. A pedagógus bértábla minden esetben a számítások kiindulási alapja. Ehhez jöhetnek még a különféle pótlékok. Cikkünk teljes egészében az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadvány áprilisi számában jelent meg.

 

Változások 2020. derekán

2020. július elsejei bevezetéssel több új szabály lépett életbe a pedagógusok számára.

Akkor átalakult a vezetői pótlékok számítása, a köznevelési intézményekben pedig megjelent egy új bér-elem, az ágazati szakmai pótlék, a 24/2020. (II. 24.) Korm. rendeleteként.

2022 végén megjelent a Kormány 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet „A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

  1. §. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdésében a „húsz” szövegrész helyébe a „harminckettő” szöveg lép.
  2. §. Ez a rendelet 2023. január 1-jén lépett hatályba.

Mindez azt jelenti, hogy ismét csak a pótlékot emelték, nem az alapbért. A pótlék bármikor visszavonható, elvehető. Ezért a 2017. szeptember elsejével befagyasztott alapilletmény emelése megnyugtatóbb lett volna a pedagógusok körében.

Ez az intézkedés sajnos nem oldja meg a mára már nagyon súlyos pedagógushiányt. Megoldás lenne, ha a mindenkori minimálbérhez, és nem a vetítési alaphoz (amely a 2014. év minimálbérének összege, azaz 101 500 Ft) igazítanák a béreket. Hiszen 2023-ban a minimálbér 16%-kal növekszik, ráadásul a többi ágazatban (pl.: bölcsődében) már 2022 szeptemberétől magasabb emelést kaptak a közalkalmazottak.

A bérpótlék nem ad lehetőséget differenciálásra, a minőségi munka elismerésére. Jelenleg is még a 2017. évi szeptemberi 10%-os alapbéremelés használható csak fel erre. Ez az összeg a 296 400 Ft-os garantált bérminimum mellett több fokozatban is beolvad.

Az ágazati szakmai bérpótlék összege függ – a gyakornokok kivételével – a pedagógus végzettségének szintjétől és a pedagógus besorolásától.

Például lehet: Ped. I. BSc./12. vagy Ped. II. kf./12., illetve Ped. MSc./14.

Jelmagyarázat: kf. = középfokú végzettség, BSc = alapfokú – főiskolai végzettség, MSc = felsőfokú – egyetemi végzettség

A gyakornok esetében ez mindig az éppen aktuális garantált bérminimumot jelenti. Ez a számítás alapja, így a pályakezdő gyakornok besorolás bruttója – függetlenül attól, hogy főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával rendelkezik valaki – 2023-ban havi 296 400 forint lesz, plusz ennek a 32%-a, azaz + 94 850 Ft.

Bruttó bérük összesen 391 250 Ft, melynek a nettója 260 180 Ft.

A garantált bérminimum idei összege miatt a frissen végzett, pályakezdő gyakornokokkal teljesen megegyező bérezésben részesülnek mindazok, akik:

  • középfokú végzettséggel a Ped. I. és Ped. II./2–15 kategória szerint 3–44 éve,
  • főiskolai végzettséggel a Ped. I./2–10 kategória szerint 3–29 éve, Ped. II./2–7 kategória szerint 3–20 éve,
  • egyetemi végzettséggel Ped. I./2–7 kategória szerint 3–20 éve, Ped. II./2–4 kategória szerint 3–11 éve dolgoznak pedagógusként.

Mindez pedig komoly bérfeszültséget jelent. Méltánytalan, hogy a 40-45 éve dolgozó óvodapedagógusok, tanítók, tanárok ugyanannyit keresnek, ugyanazért a munkáért, mint a pályakezdők.

32%-os szakmai ágazati pótlék

Az immár 32 százalékos szakmai ágazati pótlék nem differenciálható, összege mindenkinél az eltérítés nélküli alapilletmény 32 százaléka. Mivel a 32 százalékos szakmaipótlék-emelés nem a teljes illetményre, hanem csak a garantált pedagógus-életpályamodell szerinti illetményre vonatkozik, akinek van bármilyen (nem vezetői) pótlék a fizetésében, vagy aki a garantált illetményhez képest pozitív eltérítést (munkáltatói döntés alapján) kapott, annak a teljes fizetését tekintve nem lesz 32 százalékos az emelkedés.

Mivel az ágazati szakmai pótlék nem az illetményalaphoz, hanem a garantált illetményhez van kötve, követi a pedagógus garantált illetményének változását. Ha például sorosan ugrás, vagy minősítés miatt magasabb illetményt kap, akkor arányosan a pótlék is emelkedik.

Felszorzott pedagógus-bértábla, valamint a plusz 32%-os szakmai pótlék

Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap Nkt. 65. §-a szerint

  1. a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
  2. b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
  3. c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

Az első fizetési fokozatban az 1. kategória értelemszerűen egyenlő a gyakornoki besorolással. A további Ped. I., Ped. II., illetve Mesterpedagógus az alábbi táblázatok szerint alakul, a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 7. melléklete alapján.

Pedagógus bértábla pedagógus I. fokozat

 

Kategória Ledolgozott évek száma végzettség Pedagógus I. 2017.08.31 (Ft) 32% ágazati pótlék

(Ft)

összesen:

(Ft)

Pedagógus I.

2017.09.01.

(Ft)

A 2017-es 09–08. hó közötti különbség (Ft) mindösszesen differenciálás nélkül

(Ft)

kötelező adható kerekítve
2. 3–5. 120% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
3. 6–8. 130% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
4. 9–11. 135% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
5. 12–14. 140% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
6. 15–17. 145% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
7. 18–20. 150% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 296 400 94 850 391 250 304 500 8 100 399 350
8. 21–23. 155% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 303 951 97 264 401 215 314 650 10 699 411 900
9. 24–26. 160% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 313 756 100 402 414 158 324 800 11 044 425 200
10. 27–29. 165% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 301 455 5 055 396 300
MSc. 323 561 103 540 427 100 334 950 11 389 438 500
11. 30–32. 170% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 301 098 96 351 397 450 310 590 9 492 406 950
MSc. 333 366 106 677 440 000 345 100 11 734 451 800
12. 33–35. 175% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 309 954 99 185 409 140 319 725 9 771 418 900
MSc. 343 171 109 815 452 986 355 250 12 079 465 050
13. 36–38. 180% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 318 810 102 019 420 829 328 860 10 050 430 900
MSc. 352 976 112 952 465 928 365 400 12 424 478 350
14. 39–41. 185% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 327 666 104 853 432 519 337 995 10 329 442 850
MSc. 362 781 116 090 478 871 375 550 12 769 491 650
15. 42–44. 190% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 336 522 107 687 444 209 347 130 10 608 454 800
MSc. 372 586 119 228 491 813 385 700 13 114 504 950

 

Pedagógus bértábla – Pedagógus II. fokozat

 

Kategória Ledolgozott évek száma végzettség Pedagógus II. 2017.08.31 (Ft) 32% ágazati pótlék

(Ft)

összesen:

(Ft)

Pedagógus II.

2017.09.01.

(Ft)

A 2017-es 09–08. hó közötti különbség (Ft) mindösszesen differenciálás nélkül

(Ft)

kötelező adható kerekítve
4. 9–11. 150% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 296 400 94 850 391 250 304 500 8 100 399 350
5. 12–14. 155% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 303 951 97 264 401 215 314 650 10 699 411 900
6. 15–17. 160% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 391 250
MSc. 313 756 100 402 414 158 324 800 11 044 425 200
7. 18–20. 165% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 296 400 94 850 391 250 301 455 5 055 396 300
MSc. 323 561 103 540 427 100 334 950 11 389 438 500
8. 21–23. 170% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 301 098 96 351 397 450 310 590 9 492 406 950
MSc. 333 366 106 677 440 000 345 100 11 734 451 800
9. 24–26. 175% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 309 954 99 185 409 140 319 725 9 771 418 900
MSc. 343 171 109 815 452 986 355 250 12 079 465 050
10. 27–29. 180% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 318 810 102 019 420 829 328 860 10 050 430 900
MSc. 352 976 112 952 465 928 365 400 12 424 478 350
11. 30–32. 185% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 327 666 104 853 432 519 337 995 10 329 442 850
MSc. 362 781 116 090 478 871 375 550 12 769 491 650
12. 33–35. 190% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 336 522 107 687 444 209 347 130 10 608 454 800
MSc. 372 586 119 228 491 813 385 700 13 114 504 950
13. 36–38. 195% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 345 378 110 521 455 899 356 265 10 887 466 800
MSc. 382 391 112 365 504 756 395 850 13 459 517 200
14. 39–41. 200% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 354 234 113 355 467 589 365 400 11 166 478 750
MSc. 392 196 125 503 517 699 406 000 13 804 531 500
15. 42–44. 205% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 363 089 116 188 479 277 374 535 11 446 490 700
MSc. 402 000 128 640 530 640 416 150 14 150 544 800

 

Pedagógus bértábla – Mesterpedagógus fokozat

 

Kategória Ledolgozott évek száma végzettség Mester ped. 2017.08.31 (Ft) 32% ágazati pótlék

(Ft)

összesen:

(Ft)

Mester ped.

2017.09.01.

(Ft)

A 2017-es 09–08. hó közötti különbség (Ft) mindösszesen differenciálás nélkül

(Ft)

kötelező adható kerekítve
6. 15–17. 200% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 354 234 113 355 467 589 365 400 11 166 478 750
MSc. 392 196 125 503 517 699 406 000 13 804 531 500
7. 18–20. 205% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 363 089 116 188 479 277 374 535 11 446 490 700
MSc. 402 000 128 640 530 640 416 150 14 150 544 800
8. 21–23. 210% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 371 945 119 022 490 967 383 670 11 725 502 700
MSc. 411 805 131 778 543 583 426 300 14 495 558 100
9. 24–26. 215% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 380 801 121 856 502 657 392 805 12 004 514 650
MSc. 421 610 134 915 556 525 436 450 14 840 571 350
10. 27–29. 220% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 389 657 124 690 514 347 401 940 12 283 526 650
MSc. 431 415 138 053 551 468 446 600 15 185 566 650
11. 30–32. 225% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 398 513 127 524 526 037 411 075 12 562 538 600
MSc. 441 220 141 190 582 410 456 750 15 530 597 950
12.  

 

33–35.

230% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 407 369 130 358 537 727 420 210 12 841 550 550
MSc. 451 025 144 328 595 353 466 900 15 875 611 100
13. 36–38. 235% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 416 225 133 192 549 416 429 345 13 120 562 550
MSc. 460 830 147 465 608 295 477 050 16 220 624 500
14. 39–41. 240% a) b) a) + b)
kf. 296 400 94 850 391 250 391 250
BSc. 425 080 136 026 561 106 438 480 13 400 574 500
MSc. 470 635 150 603 621 238 487 200 16 565 637 800
15. 42–44. 245% a) b) a) + b)
kf. 297 415 95 173 392 588 298 410 995 393 600
BSc. 433 936 138 860 572 796 447 615 13 679 586 500
MSc. 480 440 153 741 634 181 497 350 16 910 651 100

 

A számítás alapja: 2017. 08. 31-ig 2017. 09. 01-től
vetítési alap (v.a) 101 500 Ft 101 500 Ft
(v.a) százaléka 174,5% 180%
(v.a) összege 177 117 Ft 182 700 Ft

A fenti táblázatok számításának értelmezése:

Példa: Ped. II./11.        2017. 08. 31.             a) 177 117 Ft × 1,85 = 327 666

A vetítési alap 185%-a 2017. 09. 01.             b) 182 700 Ft × 1,85 = 337 995

Megjegyzés

 A pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező NOKS-os, illetve NOS-os munkakörben foglalkoztatott személy legfeljebb Pedagógus II. fokozatot érhet el. Ha korábban pedagógus-munkakörben alkalmazták, és Pedagógus II. fokozatnál magasabb fokozatot ért el, illetményét, munkabérét a Pedagógus II. fokozatnak megfelelően kell a továbbiakban megállapítani. 

A vezetői pótlék az intézménybe járó – tárgyévet megelőző nevelési év – október 1-jei statisztikában szereplő gyermekek létszámától függ. A számításnál minden gyermek egy főnek számít, mivel a sajátos nevelési igényű gyermeket csak a csoport szervezésénél lehet 2 vagy 3 főnek tekinteni. [Nkt. 47. § (7)]

A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény vezetőjének az Nkt. 8. melléklete alapján az illetményalap 40–80 százaléka volt 2020. június 30-ig, júliustól viszont gyermeklétszámtól függően az illetményalap 60–170 százaléka lett.

Az Nkt. 8. sz. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

Pedagógus bértábla – pótlékok

Pótlékok megnevezése 2020. 07. 01.-től      
Minimum Ft-ban Maximum Ft-ban
igazgatók, óvodavezetők 60% 170%
1. intézményvezetői középfok 73 080 207 060
2. intézményvezetői felsőfok 109 620 310 590
3. intézményvezetői mesterfok 121 800 345 100
helyettesek 30% 85%
1. intézményvezető-helyettesi középfok 36 540 103 530
2. intézményvezető-helyettesi felsőfok 54 810 155 295
3. intézményvezető-helyettesi mesterfok 60 900 172 550

 

A létszám szerinti differenciálás az Ép.r. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján kötelező! A póték összege független a pedagógus besorolásától, de függ a végzettség szintjétől, mivel a pótlékot az illetményalapból kell kiszámolni.

 

A gyermeklétszám

(legalább)

1. intézményvezetői

középfok

2. intézményvezetői

felsőfok

3. intézményvezetői

mesterfok

1 001 felett 170% 207 060 Ft 310 590 Ft 345 100 Ft
1 000–801 között 160% 194 880 Ft 292 320 Ft 324 800 Ft
800–601 között 150% 310 590 Ft 274 050 Ft 304 500 Ft
600–401 fő között 130% 158 340 Ft 237 510 Ft 263 900 Ft
400–250 fő között 110% 133 980 Ft 200 970 Ft 223 300 Ft
250–150 fő között 80% 97 440 Ft 146 160 Ft 162 400 Ft
legfeljebb 150 fő esetén

legalább 60% (lehet több is)

73 080 Ft 109 620 Ft 121 800 Ft

A legkisebb létszámú intézmény vezetője is legalább az előző pótlék középértékét kapja meg, ami 80 százalékot jelent. Ez az előző pótlék maximumát jelenti.

A „legalább” kitétel csak a legkisebb létszám esetében jelenik meg, vagyis ő kaphat 60%-nál többet is, a többi létszám esetében viszont fix a százalék összege.

Kétszázalékos keresetkiegészítés

A 2023. évre szóló Kvtv. 66. § (2). A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2023. évben is a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

Az intézmények többségénél ez az összeg az, aminek felhasználásába nem szólhat bele, nem zárolhatja, nem veheti el a fenntartó. Kiosztásának elveiről is kizárólag az óvodavezető hivatott dönteni.

 

Óvodavezetőként fontos, hogy minden jogszabályváltozásról, bérekkel kapcsolatos újdonságról időben értesüljön. Ebben lesz segítségére az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadvány, amely rendszeresen megjelenő kiegészítő köteteivel gondoskodik róla, hogy információi naprakészek legyenek.

Óvodavezetési ismeretek