Médiapedagógiai program az óvodában

A Moped Digiovi médiapedagógiai program kiindulópontja az a megközelítés, hogy ha az óvodában az iskolakezdés előtti évben megjelenik az okoseszközök irányított használata, esély születik arra, hogy egészséges irányba alakíthassuk a gyerekek kütyühasználatát.

A csoportszobában párban dolgoznak a gyerekek elmélyülten egy-egy tableten. Egy korábbi foglalkozáson egymásról készített fotókat egészítenek ki egy alkalmazás segítségével. Rajzolnak, világot varázsolnak maguk köré: ki egy focikaput, más virágokat, egy kutyust vagy egy űrhajót. A közös munka végén arról is beszélgetünk a gyerekekkel, hogy milyen volt párban dolgozni a tableteken. „Sokkal jobb volt, mint egyedül, mert beszélgettünk rajzolás közben.” „Nekem érdekes volt nézni, mit rajzol Levi.”

Az epizód a Palánták Óvoda és a Televele Médiapedagógiai Egyesület közös médiapedagógiai programjában történteket idézi fel, ami egy korábbi közös munka folytatása. 2012-ben az Egyesület óvodai médiaprogramját a Palánták Óvodában (jelenleg: Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephely) próbáltuk ki, a program azóta is szabadon hozzáférhető MOPED címen az egyesület honlapján (televele.hu/moped).

A 2020-ban indult digitális médiapedagógia program a MOPED digitális frissítése, célja a digitális eszközök médiapedagógiai alkalmazásának integrálása a mindennapi óvodai környezetbe. A kétéves pilot programban egy teljes év digitális eszközökkel támogatott médiapedagógiai programjának fejlesztése valósult meg. A program nagyrészt a Covid-járvány ideje alatt zajlott, amely egyfelől nehezítette a program megvalósítását a kényszerű nagyobb szünetek miatt, másfelől azonban új megvilágításba helyezte az óvodáskorú gyerekek digitáliseszköz-használatához kapcsolódó pedagógiai fejlesztést.

Miért legyen digitális az óvoda?

A mobileszközök elterjedése jelentősen átalakította a kisgyermekek médiakörnyezetét és médiahasználati szokásait is. A felmérések szerint a gyerekek egyre kisebb korban találkoznak először a mobiltelefonnal és a tablettel. Az óvodáskorú gyerekek többsége ma már rendszeresen kézbe veszi és használja ezeket az okoseszközöket. Így joggal merül fel a kérdés, hogy a digitális korban mi lehet az óvoda szerepe a gyerekek egészséges fejlődését biztosító feltételek kialakításában.

A kutatások arról számolnak be, hogy ma még az óvodapedagógusok jó része úgy gondolja, hogy az óvoda legyen inkább egy digitális eszközöktől mentes oázis, ahol a gyerekeknek lehetőségük van a kütyük nélküli fejlődésre. Egy másik megközelítés azonban lehetőséget lát az óvodai környezetben zajló fejlesztésben.

Azzal, hogy az óvodában megjelenik az iskolakezdés előtti évben az okoseszközök irányított használata, esély születik arra, hogy egészséges irányba alakíthassuk a gyerekek kütyühasználatát.

Ha az óvodai programba bekerül ez a témakör, a szülők is könnyebben megszólíthatók a gyerekek médiahasználatának kérdéseivel. A médianevelés beemelése az óvodai mindennapokba esélyt teremt a szülők tudatosságának és ismereteinek bővítésére a gyerekek médiafogyasztásával kapcsolatban.

A Moped Digiovi program kiindulópontja az utóbbi megközelítés volt, amelyet elsősorban német médiapedagógai műhelyek programjai alapján alakítottunk ki. Ezek a programok arra az elgondolásra épülnek, hogy a digitális eszközöknek pontosan meghatározott célok érdekében és a pedagógiai fejlesztés szolgálatában helye lehet az óvodában. A digitális eszközök mindenképpen társas környezetbe ágyazottan, játékos módon, az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembevételével kerülnek be az óvodai nevelésbe.

Hogyan legyen digitális az óvoda?

 „Nem omlett, tablet.” A program okoseszköze: a tablet

 A tapasztalatok alapján a könnyű kezelhetősége, valamint a gyerekek médiahasználatában is kiemelt jelentősége alapján a tabletet választottuk a programban alkalmazott digitális eszközként. A tablet által kínált funkciók remekül használhatók nevelési-oktatási célokra: a gyerekek társas együttléte során egyszerűen, interaktív módon sajátíthatják el az alapfunkciók használatát. Hordozhatósága pedig lehetővé teszi, hogy sokféle óvodai tevékenység egészüljön ki digitális médiapedagógiai elemmel.

Játékszer helyett alkotóeszköz

A tabletek óvodai használata médiapedagógiai program keretében valósul meg, a gyerekek pontosan meghatározott fejlesztési célok mentén használják az eszközt.

A program alapvető célja a gyerekek eszközhasználatának áthangolása: a játékfunkció mellett az alkotás és önkifejezést támogató funkciók használata.

A foglalkozásokon a gyerekek megismerik a tablet egyéb funkcióit: fotóznak, rajzolnak, zenét szerkesztenek, alkotásra, kísérletezésre használják az eszközt. Így a digitális eszköz az ismeretszerzés és a különböző képességek fejlődését szolgálhatja, a pedagógiai fejlesztést segítő érzelmi motorként működhet. A foglalkozásokon a tableteket az élményszerzésen túl a médiaélmények feldolgozására, önkifejezésre, alkotásra és az önreflexió segítésére használjuk.

Az óvodai médianevelés célja a digitális médiakörnyezetben rejlő alkotási lehetőségek beépítése a gyerekek életébe. Annak elérése, hogy az eszköz ne pusztán a játékok és különböző médiatartalmak használatát biztosító kütyü legyen, hanem az alkotás élményét biztosító eszközzé váljon. A médiapedagógia ezen keresztül közös élményeket kínál, valamint lehetőséget a részvételre és a kreatív alkotásra.

Az alkotásra és a kreatív eszközhasználatra való áthangolás mellett a foglalkozások alatt létrehozott élménytér lehetőséget ad a gyerekek digitális világhoz való egészséges viszonyának alakítására is. A tablethasználathoz kapcsolódó szabályok rögzítése, ezek elmélyítése a következetes alkalmazáson keresztül segíti a gyerekek értelmi és érzelmi fejlettségéhez igazodó, egészséges belépését a digitális világba. A csoportban a különböző tabletfunkciók közös felfedezése, az élménymegosztás a közös médiahasználat élményét erősíti.

 

Írta: Baldóci Katalin, Nagy Krisztina, Szőke-Nagy Edit, Megjelent az Óvónők kincsestára című sorozatunk 2023. júniusi kiegészítő kötetében.

Óvónők kincsestára

Kódolás tanulása az óvodában? Bizony egyszerűbb bevezetni, mint gondolná! Akár elmélet, akár gyakorlat, a Raabe eLearning képzései között talál olyat, amellyel könnyedén bevezetheti a programozás alapelveit az óvodai hétköznapokba!