A zenei nevelés elősegíti a magasabb rendű pszichés funkciók gyorsabb ütemű fejlődését.

A gyermek zenélés közben érzelmeket él át, érzelmeket hoz létre, így a zenei nevelés olyan élménymintákat ad számára, melyek alapjai lehetnek későbbi tapasztalatainak a szerveződéséhez. Az ingerek, melyek érik egy-egy ilyen zenei közegben eltöltött alkalommal, segítik értelmének „építkezését”, a világról, önmagáról szerzett tapasztalatainak feldolgozását, rendszerezését, elmélyítését.

A „mindenben zene” a koncepció újszerű módszertani ötleteket ad arra, hogy hogyan lehet a gyermekek mindennapi életét – nem csak az ének-zene tevékenységeket – megtölteni olyan zenei játékokkal, melyek során a játékosság, a közösségi élmény kerül előtérbe, és a részt vevő gyermekek spontán szerezhetnek tapasztalatokat a zene területeiről, a zenei önkifejezés lehetőségeiről, s talán észre sem veszik, hogy zenei képességeik fejlődnek.

Kita-Nachwuchsprogramm bereichert Deutsches Chorfest in Bremen

Az alábbiakban egy népszerű ritmusérzék fejlesztő játékot mutatunk be.

Ritmuskiemelés

Hétköznapi tárgyakkal: Egytípusú gombokkal lehet az asztalon vagy földön sort alkotni balról jobbra úgy, hogy hol egymagában van egy gomb, hol közvetlenül egymás mellett kettő. Így kapjuk a tá és titi ritmusokat. A gomblyukakkal is lehet játszani. Ha azonos méretű és színű gombokból van kettő- és négylyukú, akkor „megolvashatjuk” a lyukak számát: Ejtés szerint: „két lyuk” (tá tá), „négy lyukacska” (titi titi), vagy játékosan előkerülhet a tátá és titi titi megnevezés is.

A gyermekek játéktárgyaival: Plüssállataikat ritmikusan megnevezhetjük együtemnyi ritmusformákkal: elefánt/papagáj (titi tá), kacsa/kutya (tá tá), nyúl/ló/pók (tá szün), jegesmedve/puputeve (titi titi), egérke/csikóhal (szinkópa). Majd egymás mellé tehetünk kettő vagy négy állatot, így különböző ritmusképletet hozva létre. (A gyerekek csupán ritmikusan ejtik a begyakorolt állatneveket, így hangoztatják a ritmussort.) Például: Jegesmedve – papagáj – mókus – ló. (Így hangzik: titi titi – titi tá – tá tá – táá)

A „Mindenben zene” komplex zenei nevelési módszerről, az óvodáskorúak zenei kibontakoztatásának lehetőségeiről szóló cikk a Mindenben Zene című kötetünkben jelent meg. A cikk a módszer részletes bemutatása mellett számos zenei fejlesztési játékot és tervezetvázlatot is bemutat.

Amennyiben még nem előfizetője a kiadványnak, itt megrendelheti:

Mindenben zene