A fogalomalkotó gondolkodás fejlesztését szolgáló feladatok megértése, megoldása ( = process) értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott vagy értelmileg akadályozott) gyermekek, tanulók esetében minimum problematikus, esetenként pedig lehetetlen. Tekintve, hogy a fogalmi gondolkodás elsősorban az információfeldolgozás (process) fázisban értelmezhető művelet, azoknál a gyermekeknél, tanulóknál legnehezebb sikereket elérnünk ezen a téren, akiknek tipikusan az információfeldolgozással van problémájuk.

 

A fogalomalkotó gondolkodás fejlesztésekor javasolható pedagógiai feladatok:

 • egy adott témával kapcsolatos alapfogalmak kialakítása, tágabb értelemben a gyermek, tanuló ez irányú kompetenciájának
 • fejlesztése,fogalmak közötti logikai viszonyok kialakítása, tágabb értelemben a gyermek, tanuló ez irányú kompetenciájának fejlesztése.

 

A fogalomalkotó gondolkodásra irányuló ismeretátadó (oktató), illetve kompetenciafejlesztő pedagógiai stratégia

 

Alapfogalmak kialakítását segítő gyakorlatok

Adott témával kapcsolatos alapfogalmak kialakítása esetében kétféle jellegzetes gyakorlattípussal számolhatunk (balesetvédelmi megfontolásokat

 • Definiáld a fogalmat! jellegű gyakorlatok
 • Találós kérdés jellegű feladatok

E gyakorlatok közös jellemzője, hogy megadott verbális címke, vizuális (pl. ábra, mozdulat látványa stb.) vagy auditív inger (például beszéd, dallam, zörej stb.) alapján kell egy tulajdonságlistát közölni.

OxIPO-analízis:

 • Organizáció: a pedagógus szervezőmunkája
 • Input: verbális címke közlése és a feladat. Példa: „Mondd el, hogy milyen jellemzői vannak egy cicának?”
 • Process: a fogalomhoz és a verbális címkéhez tartozó tulajdonságlista felidézése vagy megkonstruálása, létrehozása.
 • Output: a tulajdonságlista közlése. Példa: „Négylábú, szőrös állat, ami néha nyávog, stb.”

Ellenőrzés: az ellenőrzés során azt vizsgáljuk, hogy a gyermek, tanuló a megadott ingerhez (például: verbális címkéhez) megfelelő tulajdonságlistát tudott-e adni (lásd 3. táblázatot).

Gyakorlatvariációk: „Hogy nevezzük azt, amikor…?”, „Hogy néz ki egy…?” jellegű gyakorlatok. Vagy: verbális címke nélküli inger lehet egy képen látható tárgy/élőlény/jelenség/elvont fogalom, vagy egy megérinthető, megfogható plasztika, növény, élőlény. Ugyanígy hang-, taktilis-, íz- és illatingerek bemutatását követően is lehet az a feladat, hogy adjunk az adott ingerről valamilyen körülírást, tulajdonságlistát.

SNI-megfontolások:

 • Vak gyermekek esetében az input jellemzően auditív vagy taktilis inger lehet. Az utóbbi esetében az instrukció így hangzik: „Milyen jellemzői vannak a kezedbe adott tárgynak?”
 • Siket gyermekek esetében a tanári instrukció megtörténhet vizuálisan (a kitalálandó fogalom képének bemutatásával és/vagy szájról olvasással, jelöléssel), vagy tapintásra fókuszáló (a fogalmat szimbolizáló tárgyak, eszközök eredeti vagy másolati példányait megfoghatóvá tevő) módon.

Ha a gyermek már tud olvasni, akkor írásban is adhatunk instrukciókat.

 

Találós kérdés jellegű gyakorlatok

Ebben a feladattípusban megadott tulajdonságlista alapján kell azonosítani az adott fogalmat.

OxIPO-analízis:

 • Organizáció: a pedagógus szervezőmunkája.
 • Input: tulajdonságlista és a feladat közlése. Példa: „Találd ki, hogy mire gondoltam! Négylábú, szőrös állat, ami néha nyávog.”
 • Process: a tulajdonságlista alapján a fogalom és verbális címkéjének felidézése, esetleg megalkotása.
 • Output: a verbális címke közlése. Példa: „Cica”

Gyakorlatvariációk: „Tapintsd ki, mi lehet a zsákban?”, activity (szavakkal, rajzban, vagy mozdulatokkal adunk meg tulajdonságokat, ami alapján ki kell találni az azokhoz tartozó fogalmat), barkochba (a tulajdonságlistát eldöntendő kérdésekre adott válaszok alapján alakítja ki a játékos, akinek meg kell adnia azt a fogalmat, amihez az adott tulajdonságlista illeszkedik), Who is who játékok (személyekről készült fotók, ábrákkal kapcsolatban kell eldöntendő kérdéseket feltenni, s kitalálni azt az egy személyt/ábrát, akire a kérdések alapján kialakult tulajdonságlista illik). Hangok és zörejek (mint az adott fogalomra jellemző auditív tulajdonságok) adása révén kell kitalálni, hogy ki vagy mi kelthet hasonló hangot.

 

További gyakorlatok és részletes leírás az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk legújabb kiegészítő kötetében.