Az óvodai élet során fontos az óvodáskorú gyermekek számára, hogy a közösségi életbe bekapcsolódva és alkalmazkodva az együttműködést, a kooperált helyzeteket tanulják, gyakorolják. Ehhez nyújt útmutatót a cikk, hogy milyen jelentősége és lehetőségei vannak az óvodában a kooperációnak, és milyen játékok, játékos feladatok, helyzetek segítik a gyermekeket az elsajátításban. – Széplaki Judit óvodapedagógus (Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda) írásából közlünk részletet.

Az együttműködés körbefonja az egész óvodai életet:

 • a felnőttek a felnőttekkel,
 • a felnőttek a gyermekekkel,
 • a gyermekek a gyermekekkel egyaránt összehangolódnak, együttműködnek.

Csapatmunka szükséges a felnőttek, és együttes beilleszkedés a gyermekek részéről. A kooperatív viselkedés része az intézményben zajló munkafeladatoknak, mindennapi tevékenységeknek. Komplex módon tapasztalhatjuk meg a kooperáció lehetőségeit.

Óvodán belüli kooperáció

 • a napirend és a hozzá kapcsolódó szokások, szabályok
 • a csoportszobai tevékenységek, játékok
 • a tornatermi mozgásos játékok
 • az öltöző, mosdó, folyosó, egyéb közös helyiség összehangolt, közösségi szokásai
 • a csoportszobai vagy tornatermi, intézményen belüli események, mint színházi előadás, bábműsor, zenei előadás stb.
 • egyéb délutáni külön szakkörök, mint néptánc, zenekuckó, sakk, hittan, gyermekjóga stb.
 • az óvoda udvara és annak lehetőségei, például termések, falevél gyűjtése, kerti munkák, mozgásos játékok stb.

Az intézményünkben van sószoba, melyet foglalkozásokra is használunk, illetve a délutáni alvást is megszervezzük körforgásban, napi váltással a 12 csoportra. Ez is együttműködést, közös hozzáállást, szervezést igényel.

Az intézményen belüli lehetőségek során fontos az összehangolás, a logisztika, a kooperáció. Melyik csoport mikor, hova, mit és hogyan tervez és szeretne egész tanévre. Menet közben a változásokhoz alkalmazkodni kell, megfelelően koordinálni a helyzeteket. A csoportokon belüli kooperáció a csoportban dolgozó felnőttek együttes munkájával valósul meg.

Óvodán kívüli kooperáció

A kiscsoportosoknak a beszoktatástól és a csoport összetételétől függően a későbbiekben az óvoda közvetlen környékén, az óvoda körül kis sétákat iktathatunk be. A középső és nagycsoportosoknak sétákat, kirándulásokat, óvodán kívüli programokat szervezünk:

 • élménygyűjtő séták az intézmény városában, nézelődés, megfigyelések, játszótér
 • heti témákat támogató séták, például piacra, zöldségeshez, malomhoz, háziállatokat látogatható részre stb.
 • színházi, könyvtári látogatások
 • kirándulások az óvoda városán belül és kívül, például tömegközlekedéssel vagy busszal

A szervezés, a felnőttek közös részvétele és a gyermekek óvodán kívüli szabályismerete adja a harmonikus együttműködést ezen események során.

 

A cikk az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk 2022. októberi számában folytatódik.

Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés