Szerzők: Eignerné Pálffy Zsuzsanna, védőnő; Tölgyes Beáta, védőnő

 

Védőnők lelkes csapatával kidolgoztuk egy óvodai egészséghét programját, azzal a céllal, hogy egységes egészségnevelő programot adjunk az óvodások és szüleik részére, amely megfelel a korszerű szakmai elvárásoknak és protokolloknak. A programmal kapcsolatos további elvárás volt, hogy tartalmas, játékos, változatos, külön anyagi forrást és egyéb szakember bevonását nem igénylő legyen. Az egészséghét során arra törekedtünk, hogy a gyerekek játékos módon sajátíthassák el, hogyan kell ügyelniük az egészségükre, miért szükséges a testük ápolása, a helyes táplálkozás, a megfelelő mozgás.

 

A program kidolgozásának az volt a célja, hogy egységes egészségnevelő programot dolgozzunk ki óvodások és szüleik részére, amely megfelel a korszerű szakmai elvárásoknak és protokolloknak. A programmal kapcsolatos további elvárás volt, hogy tartalmas, játékos, változatos, külön anyagi forrást és egyéb szakember bevonását nem igénylő program legyen. Az egészséghét során arra törekedtünk, hogy a gyerekek játékos módon sajátíthassák el, hogyan kell ügyelniük az egészségükre, miért szükséges a testük ápolása, a helyes táplálkozás, a megfelelő mozgás.

 

A projekt során alkalmazott módszerek:

 • előadás,
 • bábozás,
 • mesélés,
 • feladatlap,
 • csoportmunka,
 • „ötletroham”,
 • társasjáték,
 • szituációs játék,
 • szerepjáték,
 • szemléltetés,
 • témához kapcsolódó színezők.

 A 3–6 éves korcsoport számára minden témakörre igyekeztünk színes, változatos, egyéni igényekhez alkalmazkodó és alakítható, egységes programot kidolgozni. A szempontok között szerepelt, hogy minél költséghatékonyabb módszereket, eszközöket használjunk fel. Sokszor saját kezűleg készítettük el a szemléltető eszközöket, segédanyagokat, kreativitásunkra, fantáziánkra támaszkodva.

 

Tematika:

 1. nap (hétfő): A helyes táplálkozás és egészségmagatartás kialakítása
 2. nap (kedd): Látogatás a fogorvosi-, orvosi rendelőbe, védőnői tanácsadóba
 3. nap (szerda): Baleset megelőzés
 4. nap (csütörtök): Mozgás szeretete
 5. nap (péntek): Egészséghét zárása, a szülők bevonásával

 

Hétfő: a helyes táplálkozás és egészségmagatartás kialakítása

 A tevékenységek célja:

 •  A gyerekek ismeretet szerezzenek a helyes táplálkozásról, étrendről és annak fontosságáról.
 • Akarati tulajdonságok fejlesztése.
 • Gondolkodás fejlesztése ok-okozati összefüggések feltárásával.
 • Ok-okozati összefüggések felfedezése az egészség-betegséggel kapcsolatban, illetve a helyes táplálkozás-egészség kapcsolatában
 • Mit tehetünk egészségünk megőrzése érdekében?
 • Élmények felidézése beszélgetések kapcsán
 • Verbális kommunikáció fejlesztése az elhangzott mesék feldolgozásán keresztül: szókincsbővítés
 • Helyes egészség magatartás kialakítása

 

Ajánlott tapasztalatszerzés: 

 • Mese az egészségről, a kövér királyról és az egérről
 • Beszélgetés az étkezési szokásokról, mi lehet az oka a fogyásnak-hízásnak
 • A különböző ételeket ábrázoló képek csoportosítása

Szerkezeti keret: csoportos;

Munkaforma: csoportos, egyéni, társas.

Előkészületek: A mai napra egészséges és egészségtelen ételek képeit kérjük behozni, valamint gyümölcsöt.

 

1. Megérkezés után köszöntjük a gyerekeket, az egészséghét céljáról pár szóban beszélünk, elmondjuk, milyen témák várhatóak a következő napokban.

      Érintett témák:

 • A helyes táplálkozás és egészségmagatartás kialakítása
 • Látogatás a fogorvosi, orvosi rendelőbe, védőnői tanácsadóba
 • Baleset megelőzés
 • Mozgás szeretete
 • Egészséghét zárása, a szülők bevonása

 

 

2. Kézmosás, terítés, reggeli után a behozott gyümölcsökből közösen gyümölcssalátát készítünk, a prés segítségével az ebédhez gyümölcs-, illetve zöldséglevet.

Készítés közben ezt a mondókát mondjuk:

Citrom, citrom savanyú,

Mégis finom, mégis jó.

Sok vitamin van benne,

Jó ital lesz belőle.

 

Anna, Anti, Andrea

Almát raknak kosárba.

Piros alma, mosolygó,

Gyermekeknek ez való.

 

3. Készítünk közösen egy életfát, melyet közösen értelmezünk.  A helyes táplálkozásról beszélgetünk a gyerekekkel.

 

4. Kiosztunk kis papírokat és a gyermekeket megkérjük, hogy saját gondolataikat a témával kapcsolatban rajzolják le. Minden témából 1-1 rajzot helyezünk az életfára.

 

Felvethető témák:

 • Mi az egészség?
 • Mit jelent az egészséges étel?
 • Cukros és egészségtelen ételek, italok.
 • Víz szerepe.
 • Mozgás fontossága.

 

5. Miután megbeszéltük, hogy mi szükséges az élethez, egészség megőrzéséhez, képek segítségével beszélgetünk az egészség–betegség fogalmáról.

 • Mi a különbség a két kép között?
 • Mitől leszünk egészségesek?
 • Mitől leszünk betegek?

 

Ismeri a “Mindenben egészség” című kötetet? Ebben számos játékot talál az egészséges életre való neveléshez:

Mindenben egészség – Játékgyűjtemény az egészségfejlesztéshez

 

További ötletek az egészséghéttel kapcsolatban Az egészségfejlesztés nagykönyve című kiadványunkban olvashatók.