Idén a szokásosnál jóval hosszabb lesz az iskolai téli szünet. Az óvodában nincs ilyen, van viszont óvodakötelezettség. Hogyan reagáljunk, ha a szülő az iskolás gyermek mellett a még óvodába járót is otthon akarja tartani?

Előfordulhat, hogy a hideg épület miatt a szülők több napra is otthon tartják egy héten a gyermeküket, illetve hogy az amúgy is téli szüneten otthon lévő nagytesó mellé a szülők „kiveszik” az óvodás kistestvért.

Az óvodakötelezettség  azt jelenti az Nkt. 8. §-ának (2) bekezdése szerint, hogy a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Az óvodában nincs szünet, ezért a gyermekeknek járni kell óvodába, kivéve ha betegek, és az orvos igazolja a hiányzásukat, vagy a szülő igazolja szülői igazolásként a távollétüket.

A házirend ad támpontot arra vonatkozóan, hogy hány nap szülői igazolást enged egy évben. Általában a 3 napnál hosszabb hiányzásokat alapos indokkal az óvodavezető engedélyezheti [20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (2) bekezdés a) pont].

Az igazolatlan hiányzások esetén az óvodának jelzési kötelezettsége van. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (4) bekezdés a) pontja, továbbá a (4a) bekezdés szerint ha az óvodakötelezett gyermek 5 nevelési napnál többet hiányzik igazolatlanul, a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot (családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot) értesíteni kell.

 

A teljes cikk az Óvodai Jogfutár 2022. decemberi számában jelent meg.

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés

Óvodai Jogfutár – Online verzió