A testséma kialakulása az iskolai írás-olvasás tanulás, diszlexia, diszgráfia megelőzését szolgálja. Ha a gyermek nem tud tájékozódni saját testén, nincs megfelelő testképe, hatással lehet a térbeli tájékozódóképességére is.

 

Ahhoz, hogy a megfelelő testséma kialakuljon, a gyereknek rendelkezni kell a saját testéről alkotott ismeretekkel. A testtudatot fejlesztő gyakorlatok, mozgások mind elősegítik az önismeretet.

 

A testséma kialakítását nem lehet különválasztani a mozgásfejlesztéstől, hiszen ahogyan fejlődik a mozgás, az közvetlenül befolyásolja és javítja a test észlelését is. A testünkből kiindulva tapasztaljuk meg, hogy milyennek látjuk magunkat, milyennek látnak minket mások, észrevesszük a térirányokat. A mozgásos tapasztalatok által megismerjük a térirányokat, képet kapunk a környezetünkről, kognitív tapasztalatokat szerzünk.

 

„Testfelépítés”

Előre el kell hozzá készíteni az egyszínű emberalakot, amelyet a földre kell letenni. Minél nagyobb, annál többen körbe tudják állni. A színes testrészdarabokat a gyerekek egyenként felhelyezhetik az alakra, és közben megnevezik a testrészt.

 

Tükörjáték

Két gyerek szemben áll egymással. Egyikük a tükör, másikuk a mozdulat mutatója. Az elején érdemesebb egyszerű mozgásokat mutatni, például leguggolás, láb felemelése. A későbbiekben nehezíthetjük azzal, hogy nemcsak a test, hanem az arckifejezés változásait is minél pontosabban mutassuk be a „tükörben”.

     

 

A mi óvodánkban fontos feladat az IKT-kompetenciák fejlesztése, ezen a területen például kiválóan használható a wordwall felülete (wordwall.net), ahol a tükörkép a kártyaosztó sablonnal készül. Ennek előnye, hogy sokkal változatosabb mozgásformákat kínálhatunk fel, és ha nincs egy gyereknek vállalkozó párja, akkor egyedül is végezheti a tevékenységet.

 

Formákhoz kapcsolt mozgás

Földre ragasztott mértani formák. Például: körhöz guggolást csatolunk, négyzethez ugrást, stb. Ének-zene tevékenységnél például amikor már jól ismerik a magas–mély közötti különbséget, kiegészíthetjük a játékunkat azzal, hogy kék és piros babzsákokat is használunk. A kék lesz a mély hang, a piros lesz a magas hang. Ezzel a feladattal már összekapcsoljuk a különböző érzékszerveket a mozgásos feladatokkal.

 

Ez én vagyok

Körberajzolás, színezés. Lehet egyéni (ha a pedagógus rajzol, a gyerek színez) páros (két gyerek dolgozik együtt) vagy kollektív munka. Az, hogy melyik munkaformát részesítjük előnyben, minden esetben függ a korcsoporttól, illetve a csoport együttműködési kultúrájától.

 

Mi hiányzik? Egészítsd ki!

A pedagógus segítségével egy gyermek körberajzolja egy társát egy nagy csomagolópapíron. Az eredményt a gyermekek megnézik, megnevezik a testrészeit, majd megállapítják, mi hiányzik a papírról. Mit nem lehet rajzolni akkor, ha csak körberajzolnak? Aki kitalált egyet, felrajzolhatja azt a megfelelő helyre. Mi az, amit nem is látunk magunkon sem? (Előre kinyomtatott belső szervek megfelelő helyre felragaszthatók.)

 

Ragacs-játék

A gyermekek szaladgálnak, megbeszélt jelre párt keresnek maguknak, és az óvónő által mondott testrésznél ragadnak össze a párjukkal. Például: kar, akkor mindkét gyerek a karjánál ér össze.

Nehezítés: kar–láb, könyök–hát, homlok–mutatóujj stb.

 

 

Hol is van?

Előre elkészített, testünket ábrázoló, feldarabolt képek összeillesztése, megnevezése. Kicsiknek 2-4 darab, nagyoknál nehezítünk a puzzle-szerű feldarabolással.

 

 

 

Írta: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Futár Tagóvodájának nevelőtestülete,  megjelent az Irány a suli! című sorozatunkban.