Az óvodáskorú gyermekek a közvetlen és tágabb környezetükből érkező információk feldolgozásával ismerik meg a világot. Legtöbb esetben figyelmük arra irányul, ami felkelti érdeklődésüket, kíváncsiságukat.

 

Mivel a 3–6 éves gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, a kívánt ismeretátadáshoz, illetve a fejlesztéshez először meg kell találni, mi az a játékforma, téma vagy tevékenység, mely őket leginkább érdekli, mert arra fognak odafigyelni. Ha az adott játék, tevékenység unalmas számukra, akkor nem tudják figyelmüket koncentrálni, ezáltal nem is fog megmaradni emlékezetükben semmilyen új információ.

Miközben a csoportunkba járó gyermekeket az óvodában töltött idő alatt egyre alaposabban megismerjük, látni fogjuk, melyek azok az ismeretterületek, témák, amelyek számukra érdekesek. Minden gyermeknél találhatunk ilyet, s kellő odafigyeléssel hasznunkra fordíthatjuk nem csak a fejlesztésben, de mindennapi nevelési munkánk során is. Ha ehhez kapcsoljuk az adott játékot, feladatot, nagyobb az esély rá, hogy megragadjuk és lekössük a figyelmüket egyénileg és csoportszinten is.

A játékok, módszerek kiválasztásánál olyan játékokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek felkeltik a vizuális, illetve az akusztikus figyelmet.

Vizuális figyelemfejlesztő játékok:

„Mi változott meg?”, „Mi hiányzik?”, „Keresd a különbséget!”, „Keresd a hasonlóságot!”, Kakukktojás-játék, labirintus, mátrixok, „Másold át!”, „Kösd össze a pontokat!” stb.

Auditív figyelemfejlesztő játékok:

Mozgásos játékok, énekes körjátékok, „Kinek a hangját hallod?”, „Hol hallod a hangot?”, megadott jelre, szóra taps, koppantás.

Az óvodás évek során a spontán figyelem egyre inkább tudatos figyelemmé alakul, mely utóbbi elengedhetetlen feltétel az iskolai tanulás hatékonyságához, eredményességéhez. Célunk, hogy az alábbi fejlesztő játékok segítséget nyújtsanak a tudatos, tartós figyelem kialakulásához, ezzel megalapozva a gyermek későbbi tanulási képességeit, melyek sikerélményhez juttatják majd az iskolában és a mindennapi életben is.

Karmester

Körjáték. Körben ülünk. Egyvalakit középre állítunk, ő becsukja a szemét, kiválasztjuk a karmestert. Aki középen áll, neki kell kitalálnia, ki a karmester. A karmester feladata, hogy észrevétlenül mozduljon meg a kör közepén álló számára. Például: felemeli a bal karját, a többiek feladata, hogy utánozzák, és közben a középen álló ne vegye észre, hogy kit utánoznak. Ha kitalálják, ki a karmester, ő áll középre, így láncszerűen folytatódik a játék. 

Fa piramis kirakó

A piramis kirakása helyesen a színes kockákból. Nehezítés: lerajzoljuk. A lerajzolt minta szerint rakjuk ki. 

Helycserés játék

Ülnek a gyerekek, mondok egy tulajdonságot, akire igaz, az feláll, és helyet cserél a szintén felálló gyermekkel. 

Rosszul mondtam?

Mese vagy vers szándékos elrontása, a gyermekek javítják.

Keresd a párját/árnyékát!

 

Labirintus

Labirintust mi magunk is készíthetünk egyszerűen. 5×5 cm-es négyzeteket vágunk papírból, és arra különbözőképpen vonalakat rajzolunk. Ha egymás mellé rakjuk a lapokat, akkor már kész is a saját labirintusunk.

 

 

Cegléd, Monor, Albertirsa

A játék menete: A játék elején egyenlő számú (4-5 fős) csoportokat alakítunk. A csoporttagok egymás mögé állnak vállat fogva, vonatot és vonatzakatolást utánozva. Ezt utánozva haladnak előre, amerre az első ember irányít. A játékosoknak a játékvezető utasításait kell figyelniük. A játékvezető különböző megállókat kiált be, amelyeknél feladatokat kell végrehajtaniuk a játékosoknak.

Cegléd megálló: A csapat tagjai hátat fordítanak az eddigi menetiránynak.

Monor megálló: A mozdony, a csapat első embere hátraszalad, belőle lesz az „utolsó” kocsi, és haladnak tovább.

Albertirsa megálló: A csapat első vagy első két tagja helyet cserél a csapat utolsó vagy utolsó két tagjával. A vonat mehet tovább, a megállók váltakoznak.

 

Memória bújócska

A gyerekek kört alkotnak, a kör közepén áll a hunyó. Mondókára indulnak: „Az erdőben jártunk-keltünk, egy gyereket elvesztettünk. Mondd meg … (hunyó neve) Mondd meg nekünk, ki az, aki nincsen velünk?!”

A kör megáll, bekötjük a hunyó szemét, és akire csendben rámutatunk, elbújik. A hunyó igyekszik kitalálni, ki az, aki benn állt a körben, de most hiányzik. Ha sikerült kitalálni, helyet cserélnek, ha nem, marad ő a hunyó.

 

Változat lehet:

  • nem bújik el, csak ketten helyet cserélnek (mi változott? kik cseréltek helyet?)
  • testhelyzetváltozást kell a hunyónak észrevennie
  • az öltözéken kell differenciáltan könnyebb-nehezebb változást a hunyónak észrevennie

 

Színes gyűrűk

Kivágott, laminált kezek, melyeken különbözőképpen vannak a „gyűrűk”. A gyerek feladata, hogy lemásolja a képet, s saját ujjaira rakja ki ugyanazt a mintát. Mi színes hajgumikat használunk hozzá.

 

 

Írta: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Futár Tagóvodájának nevelőtestülete, megjelent az Irány a suli! című sorozatunkban.

 

 

Kiemelt kép: Child development photo created by freepik – www.freepik.com