Eltérő fejlődésű gyermekek a bölcsődében

A jó életkezdést több tényező befolyásolja, de tág értelemben ez a gyermek és a környezete közti interakciók függvénye. A családi környezet és a jó színvonalú bölcsődei ellátás játszik meghatározó szerepet a pozitív előnyök megteremtésében. A bölcsődei nevelés és gondozás akkor a leghatékonyabb, ha az inkluzív (befogadó) nevelés elveit, célját és módszereit követi, és segíti az eltérő fejlődésű gyermekek beilleszkedését a bölcsődében.

Az inkluzív nevelésről többféleképpen lehet gondolkodni. Hagyományosan, több esetben az eltérő fejlődésű, sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő gyermekekkel kapcsolatban tárgyalják annak módjait, ahogyan egészségesen fejlődő, ép társaikkal együtt vehetnek részt különböző ellátásokban és szolgáltatásokban. Az inkluzív nevelés azonban egyben egy filozófia is: egy olyan folyamat, amelynek célja, hogy minden gyermek számára kiváló minőségű nevelést biztosítson, miközben tiszteletben tartja és elismeri a sokféleséget, a gyermekek különböző igényeit, képességeit, jellemzőit, tanulási képességeit. Slee (2018) szerint ez egyben szakpolitikai törekvés és nevelési-oktatási módszertan.

Fontos egyértelműsíteni az inkluzív ellátás különböző formái közti különbségeket. Beszélhetünk tisztán befogadó, integrált és részben integrált formáiról.

A cikk ide kattintva folytatódik tovább.

 

Bölcsődevezetők kézikönyve – kettő egy áráért!