A fejlesztőpedagógusnak és a gyógypedagógusnak is számtalan dokumentumot kell kitöltenie. Cikkünkben végigvesszük, milyen adminisztrációs terhek sújtják ezeket a szakembereket, és ezáltal tulajdonképpen azt is megnézzük, milyen dokumentumokról kell rendelkezni a nevelési-oktatási intézmény iratkezelési szabályzatában. Miként ellenőrizhető az adminisztrálás? Mi lehet a rosszul vezetett adminisztráció következménye? Szakértő szerzőnk ezeket a kérdéseket is megválaszolja.

 

Dr. Sárközi Gabriella teljes írása az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk 2022. júniusi kiegészítő kötetében olvasható.

 

A BTMN, SNI státusz dokumentációja

 

Amikor egy gyermek SNI kódot kap, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási problémásnak diagnosztizálják, és mint intézmény kézhez kapjuk a szakvéleményt, akkor ezt a tényt számos helyen rögzíteni kell egy óvodának, iskolának. A gyermek szakvéleményét, SNI, BTMN státuszát rögzíteni kell a tanügyi dokumentumokban. Nézzük meg, hol?

 

Az iskolába felvett tanulók iskolai nyilvántartására beírási naplót kell vezetni.

 

Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (a továbbiakban: BTMN) vagy sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni:

 • a szakértői véleményt kiállító, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény nevét, címét,
 • a szakvélemény számát,
 • a szakvélemény kiállításának keltét,
 • az elvégzett felülvizsgálatok időpontját, valamint
 • az elkövetkezendő kötelező felülvizsgálat időpontját.

Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapján fel kell tüntetni:

 • a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét,
 • a szakvélemény számát,
 • a szakvélemény kiállításának keltét,
 • a felülvizsgálat időpontját.

A bizonyítványban sajátos nevelési igény kapcsán csak a mentesítési záradék szerepel, ha a szakvélemény alapján az intézményvezető mentesítette valamely tárgyból a gyermeket.

Amennyiben a szakvélemény szerint valamely tárgyból a gyermeket fel kell menteni, arról az intézményvezetőnek határozatot kell hoznia. Mérlegelési jogköre ebben az esetben nincs.

A kötelezően használandó záradék ilyenkor az alábbi: Mentesítve …. .tanár az értékelés és a minősítés alól. Mind a naplóba, mind a törzslapra, mind a bizonyítványba fel kell ezt vezetni.

Amennyiben az óvoda beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a felvételi és mulasztási napló megjegyzés rovatában fel kell tüntetni:

 • szakértői véleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét,
 • a szakvélemény kiállításának időpontját,
 • a szakvélemény számát, valamint
 • az elvégzett felülvizsgálatok időpontját, továbbá
 • a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.

 

A felülvizsgálat időpontját azért is fel kell tüntetni, mert az óvodának jeleznie kell az illetékes szakbizottságnál az esedékes vizsgálatot. Az óvodának minden év június 30-áig kell megküldenie az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon gyermekek nevét, akiknek a felülvizsgálata a következő nevelési évben esedékes. Az írásbeli jelzésen meg kell jelölni a szakértői véleményt kiállító intézményt és a szakértői vélemény számát. Ebben az esetben az adattovábbítás jogi kötelezettség teljesítéséből fakad, vagyis jogalappal rendelkezik a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján

 

Ha nem szeretne  lemaradni a hasonló cikkekről, rendelje meg saját Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés előfizetését: