A kisgyermeknevelők szakmai problémáinak megvitatása az esetmegbeszélés módszerének segítségével

Szinte minden bölcsődei csoportban „akad” olyan kisgyermek, aki „megnehezíti” a csoport életét, működését. Aki fejtörést okoz a kisgyermeknevelőnek, hogy hogyan kezelje őt, hogyan védje a társai „érdekeit” a közösségben.

Ez különösen igaz abban az esetben, ha normál fejlődési ütemtől eltérő gyermek kerül be a csoportba. Őt nehezen fogadják el a szülők, időnként a gyermektársak, a kisgyermeknevelőnek pedig alkalmaznia kell az egyéni bánásmód elveit.
Néha az okozza a legnagyobb nehézséget, hogy különböző élethelyzetben lévők problémáját nem tudjuk átérezni, és ebből kommunikációs súrlódások adódnak.
Az elkövetkező években a családpolitikai támogatások változásával egészen fiatal életkorú gyermekek is fognak bölcsődébe járni. Szükséges, hogy a mai szakemberek felkészültek legyenek e korosztály fogadására. A szakmát is megosztja az, hogy heterogén vagy homogén korcsoportban nevelkedjenek-e a gyermekek. Ezek előnyeiről, hátrányairól is fontos beszélni. Ugyancsak megosztja a szakmát a bölcsődei „tanítás-tanulás” módszere, ill. a szülők elvárása ezzel kapcsolatban. A továbbképzésen azt is szeretnénk megvitatni, mi a fontosabb: a spontán fejlődés vagy a segítséggel tanulás.
A kisgyermeknevelői munka gyakorlata összetett, és komoly stresszhelyzetet jelent. Némi segítséget kívánunk nyújtani ezen tanfolyam keretén belül, ahol a kommunikáció eszköztárát összekapcsoljuk az esetmegbeszélés módszerével.

Helyszín Budapest
Időpont 2016. október 5, 12, 19, 26, 2016. november 2.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Minősített szociális továbbképzés – 30 kreditpont

A továbbképzési program főbb pontjai: Az esetmegbeszélés * Nehezen kezelhető kisgyermekek a bölcsődei csoportban * Esetfeldolgozás a nehezen kezelhetőséghez * Sajátos nevelési igényű gyermekek a csoportban * Esetelemzés a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjához, spontán integrációjához * Szülőcsoport-beszélgetések a bölcsődében * Szülőcsoportos beszélgetés lebonyolítása adott szerepek szerint * Heterogén vagy homogén csoportok működtetése * Elemzés: Gondozási és játékhelyzetek heterogén és homogén csoportokban * Játék a bölcsődében – fejlődés vagy fejlesztés? * A művészeti nevelés helye, szerepe a bölcsődei nevelésben * Elemzés: a kisgyermekek alkotótevékenysége és alkotásai a bölcsődében .

Jelentkezés

A * -al jelölt mezők kitöltése kötelező.

Számlázási adatok


Értesítési adatok (az itt megadott elérhetőségen keressük Önt a rendezvénnyel kapcsolatban)


Tanúsítvány adatokA Kiadó fenntartja a jogot, hogy a rendezvény helyszínét, az előadókat és az időpontot az előzetesen közöltekhez képest megváltoztassa. Az Előfizetőnek joga van jelentkezését az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül lemondani, ha a Kiadó a konferencia, továbbképzés megrendezésében jelentős változást (helyszín, előadó, időpont) hajt végre. Ebben az esetben a Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a már befizetett részvételi díjat az Előfizetőnek 30 napon belül visszautalja. Ha a Kiadó az eredetileg általa meghirdetett feltételeket változás nélkül fenntartja, az Előfizetőnek a konferencia, továbbképzés előtt 5 munkanappal történő lemondása 50%-os fizetési kötelezettséget von maga után. Az Előfizető a konferenciát, továbbképzést megelőző 3 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díjat köteles megfizetni. Lemondást a Kiadó csak írásban fogad el, amely annak Kiadó által történő visszaigazolásával válik érvényessé.
Adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kiadó termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatban megkeressen az általam megadott elérhetőségeken.