Idegen nyelv az óvodában

Az Önök óvodájában van angol, vagy német nyelvű nevelés? Ha igen, akkor az alábbi rendezvényünk Önnek szól! A Raabe Akadémia 2010. október 8-án szakmai napot szervez azon óvodák részére, ahol angol, vagy német nyelvű nemzetiségi oktatás, illetve nyelvoktatás folyik.
Continue reading

Kincsünk a nyelvünk!

Az óvodai nevelés Alapprogramja kiemelten kezeli az óvodás gyermekek anyanyelvi nevelését! Szakmai programunkkal támogatást kívánunk nyújtani az óvodapedagógus kollégáknak a magas szintű feladatellátáshoz az óvodavezetőknek és munkaközösség-vezetőknek az anyanyelvi nevelés területének szakmai ellenőrzéséhez.
Continue reading

Beszéljünk idegen nyelven!

Egy 2005-ben végzett közvélemény-kutatás adatai szerint, miközben a magyar lakosságnak csak az egyötöde nem tanult idegen nyelvet, mégis közel fele nem tud saját bevallása szerint semmilyen nyelven. Arra a kérdésre, hogy képes-e részt venni egy, az anyanyelvétől eltérő nyelven zajló beszélgetésben, a megkérdezettek 29%-a válaszolt csak igennel.
Continue reading

Mini suli – ingyenes program óvónőknek

Oktatás, nevelés, képességfejlesztés és fejlődés tematikával kerül megrendezésre az Iskolára hangolva című tematikus nap a Felelős Szülők Iskolája szervezésében, amelynek keretében főként az 5-7 éves gyerekek szüleit szeretnénk felkészíteni az iskolaválasztásra, iskolakezdésre. A programon való részvétel óvodapedagógusoknak és tanítóknak ingyenes. Continue reading