Illeszkedési pontok a TÁMOP 3.1.4 Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázathoz

30+C2: A lelki egészség fejlődését szolgáló, az iskola és a pedagógus számára a leginkább hasznos, valamely személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzés

30+D1: Pedagógusok elméleti, szakmai, módszertani felkészültségét fejlesztő képzések: egészségfejlesztés, mentálhigiéné, sport

A továbbképzés ideje:
2014. október 09-10-11. (csütörtök-péntek-szombat)

A továbbképzés helyszíne: Budapest

Részvételi díj:
55.000 Ft/fő

A továbbképzés óraszáma:
30 óra

Akkreditációs lajstromszám:
100 004/283/2011

A továbbképzés célja: Olyan mentálhigiénés ismeretek nyújtása és a meglévők bővítése, amelyek formálja a résztvevők szemléletmódját. A program elősegíti, hogy a pedagógus kellő szakmai önismeret birtokában egységben lássa és kezelje a gyerek és családjának problémáit, illetve életvezetésének nehézségeit.

A program rövid összefoglalása: A megváltozott társadalmi hatások, belépés a 21. századba, az értékek átalakulási folyamatai új kihívások elé állítják a különböző szakmák, tudományok képviselőit. A szerepek, feladatok, célok újrafogalmazására van szükség. Ez érvényes a nevelésben és a pedagógushivatás, illetve a pedagógusszerepek területén is. A sokasodó problémákkal, negatív jelenségekkel, új kihívásokkal való sikeres megküzdésnek egyik lehetősége, esélye lehet a mentálhigiénés ismeret, szemlélet.

A programnak 4 tematikai egysége van. Az első egységben a résztvevők tudását kiegészítjük, illetve elmélyítjük a mentálhigiéné céljáról, feladatairól, illetve a pedagógus szerepéről a gyermek és családja egészséges életmódjának, életvitelének támogatásában. Az előadásokhoz kapcsolódóan lehetőség van kérdezésre, illetve a nevelési-oktatási intézményekben előforduló problémák felvetésére, rendszerbe foglalására.

A második egységben a résztvevők szakmai önismerete, a gyermek és környezetének megismerési lehetőségei szerepelnek. Módszert és munkaformákat tekintve előadás, vita, játék segíti az ismeretek alkalmazását. A következő egységben a konfliktus kezelésének stratégiai, új lehetőségei kerülnek feldolgozásra előadás és helyzetgyakorlatok formájában. A befejező tartalmi egységben előadás hangzik el a pedagógushivatás pszichés hatásairól, nevezetesen a kiégésről, annak megelőzéséről. A résztvevők helyzetgyakorlatban sajátíthatják el azokat a technikákat, amelyek segítik szakmai kompetenciájuk érvényesítését.

A résztvevők egy (minimum 5 gépelt oldal) esettanulmányt írnak egy hátrányos helyzetű vagy nehezen nevelhető gyerekről.

Célcsoport: Nevelési-oktatási intézményekben (óvodában, általános és középiskolában, speciális iskolában, kollégiumban, diákotthonban) dolgozó felsőfokú végzettséggel és pedagógiai/pszichológiai/gyógypedagógiai/szociálpedagógiai képzettséggel rendelkező szakemberek.

Az akkreditált program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.