Versek, mesék rovatunkban új sorozatot indítunk, ahol Palásthy Ágnes meséit ismerhetik meg. Ágnes pedagógus, és óvodásoknak ír meséket. Első kötete ősszel fog megjelenni Elrabolták a siklót címmel. Fogadják szeretettel meséit!

A reggeli napsugár beosont a mókusodúba, és játékosan megcsiklandozta Mókus Rézi orrát. A mókus nagyot tüsszentett, és kipattant az ágyból. Aztán a szemét dörzsölve, kicsit még álmosan kiballagott az odúja elé, hogy megnézze, mi történik odakint. Éppen azon morfondírozott, vajon hova igyekezhet Csiga Béla annyira a harangvirág tövében, amikor megszólalt mellette a szomszédos fa lombja: 
– Jó reggelt, Rézi. 
Rézi összerezzent, és hátra ugrott meglepetésében. Majdnem le is esett az ágról. Az utolsó pillanatban kapott el egy erősebb gallyat, abba kapaszkodott. 
– Ejnye, Vlad – fordult mérgesen a barátjához. – Hogy te mindig ezt csinálod velem. Egyszer még szívbajt kapok miattad. Mit bujkálsz ott a lombok között? 
– Hogyhogy? – fortyant fel a denevér. 
– Hát én így kapaszkodom az ágon. Nem szaladgálhatok ott lent a fűben, mint Csiga Béla. Szia, Csiga! Hova olyan sebesen? 
De Csiga Béla csak a csápjával intett, hogy most nincs ideje beszélgetni, és már el is tűnt a harangvirág mögött. 
– Amúgy téged vártalak, Rézi – folytatta a denevér. – Tanácsot akarok kérni tőled. 
– Jó! – csillant fel a mókus szeme. – Szeretek tanácsokat adni. Miről van szó?
 – Hát, jön az unokahúgom… – kezdte a denevér, de Mókus Rézi közbevágott. 
– Nem is tudtam, hogy van unokahúgod. 
– Aha. A nővérem kislánya. Zazi. Tudod, egy metróállomáson laknak. 
– Hol? 
– Mindegy. Most úgyis elköltöznek. A zöldövezetbe, egy szép régi ház padlására. Éppen ezért lesz pár napig nálam a kis Zazi. A költözködés miatt. 
– Értem. És mi a kérdés? 
– Hát, hogyan készüljek? Mi kell egy kicsi gyereknek? 
– Először is, takarítsuk ki az odúdat. És adok neked egy szép, puha moha takarót, hátha hűvös lesz. Ja, és vigyél egy kis málnát is tőlem. Azt szeretik a gyerekek. 
– Azt én is szeretem. 
A mókus nevetett. 
– Jut neked is, ne félj. 

A mókus meg a denevér hamar elrendeztek mindent Vlad odújában, aztán elégedetten körülnéztek. 
– Most már jöhet az a kislány – bólintott Rézi. – Jó mulatást. 
Zazi hamarosan meg is érkezett a szüleivel. Azok a lelkére kötötték, hogy fogadjon szót a nagybátyjának, azzal hazarepültek. Ahogy magukra maradtak, a kislány meg a nagybátyja kicsit tanácstalanul nézett egymásra. Vlad azon töprengett, mit is mondott Rézi? Aztán hirtelen eszébe jutott. 
– Zazi! 
– Tessék, Vlad bácsi. 
– Szereted a málnát? 
Zazi tekintete felragyogott. A mellére szorította a kezét, és mély meggyőződéssel mondta. 
– Vlad bácsi! Én a világon a legjobban a málnát szeretem. 
Azzal komolyan bólintott. 
– Eláruljak egy titkot?– felelte Vlad – Én is. 
– Tényleg? 
– Tényleg. 
Összenéztek, és egymásra vigyorogtak. Kiültek az odú szélére, nagy egyetértésben szemelgetni kezdték a málnát, és Vlad javaslatára versenyeztek, ki tudja messzebb köpni a magokat. Remekül szórakoztak. Mikor elfogyott a málna, Vlad nagyot nyújtózott. 
– Most aludni kéne, Zazi. Tudod, én ilyenkor aludni szoktam. Majd este röpködünk egy kicsit. Jó? 
– Igen, Vlad bácsi.
– Kéred a takarót? Mókus Rézi direkt neked hozta. 
Zazi egy pillanatra meghempergett a takarón. 
– Milyen jó puha. De most meleg van, Vlad bácsi. Nem kérem. 
– Na jó. Hol akarsz aludni? 
– Te hol szoktál? 
– Én itt, ebben a sarokban. Elférsz te is. 
– Jó. 
Zazi megkapaszkodott egy apró peremen, betakarózott a szárnyával, és becsukta a szemét. Vlad egy darabig nézte, aztán ő is behunyta a szemét, és elaludt. Csakhogy Zazi nem bírt elaludni. Egy darabig még próbálkozott, de aztán kinyitotta a szemét. A nagybátyjára nézett. Az mélyen aludt, kicsit még hortyogott is. 
– Vlad bácsi – szólt neki halkan Zazi, de Vlad csak horkantott egy aprót, és aludt tovább. 
A kislány egy darabig nézelődött, de semmi érdekeset nem látott az odúban. Aztán egy picit hempergett a moha takarón, de azt is elunta. 
– Körülnézek odakint – gondolta. – Mire Vlad bácsi felébred, már vissza is jövök. 
Kiült az odú szélére, és tanakodott, merre menjen. Kicsit távolabbról meghallotta a patak csevegését, úgyhogy arra indult. A pataknál Mosó Misi, a mosómedve nagy óvatosan egy szép csipke terítőt mosott éppen, amit Leó, a pók szőtt. 
– Fel kéne emelni egy kicsit, hogy ne gyűrődjön össze – morfondírozott hangosan. 
– Majd én segítek – szólalt meg fölötte egy cérnavékony hangocska. 
Amint Misi felnézett, egy parányi bőregér vigyorgott rá a cumija mögül. 
– Hát te ki vagy, babszem? – kérdezte Mosó Misi barátságosan. 
– Zazinak hívnak. Vlad bácsinál nyaralok pár napot. De ő most alszik. Én meg unatkoztam. Segítsek neked? 
– Az jó volna, de aztán uzsgyi haza. A nagybátyád megijed, ha nem talál otthon. 
– Jó. 
– Na, akkor fogd meg ezt a csücsköt, és emeld meg egy kicsit. 
Zazi ügyesen a karma közé csippentette a terítő sarkát, és felrepült vele. 
– Jól van, most óvatosan engedd le, és szépen összehajtjuk – mondta neki Misi. 
Amikor készen voltak, Misi megköszönte a segítséget. 
– Ebédeltél már? – kérdezte aztán Zazitól. 
– Van egy kis finom vadalmám. Kérsz? 
– Köszönöm, már ettem málnát. 
– Na, akkor siess haza, kicsi lány. 
– Megyek. Viszlát. 
Azzal Zazi elindult hazafelé. 

Közben Vlad felébredt. Körülnézett, de sehol sem látta az unokahúgát. 
– Hol vagy, picur? – kérdezte. – Bújócskázol? Na várj, mindjárt megkereslek. 
Mosolyogva kezdte keresni a kislányt. Benézett az árnyékos sarkokba, az apró zugokba, végül még Rézi szép zöld mohatakarója alá is bekukkantott. De Zazi nem volt sehol. Vlad most már megijedt. 
– Zazi! – lódult ki az odúból, és szólongatta a kislányt. 
Átlendült a közeli fákra, repdesett egy kicsit a környéken, aztán elindult Rézihez, hogy segítséget kérjen. Elmesélte Rézinek, mi történt. A mókus kicsit eltöprengett, szórakozottan simítgatva a bajuszát. Aztán felragyogott az arca. 
– Mosó Misi egész nap kint van a pataknál. Hátha látott valamit. Kérdezzük meg tőle. 
Mosó Misi aznapra már végzett a mosással. A fűben heverészve éppen egy vadalmát eszegetett jóízűen, amikor odaértek. 
– Hahó, Vlad! Épp most járt itt az unokahúgod – intett vidáman a denevérnek. – Helyes gyerek. Segített nekem Leó terítőjét összehajtogatni. 
– És utána hova ment? Elcsavargott a kis zsivány. 
– Hazaküldtem. Gondoltam, hogy aggódsz érte. El is indult szépen. Nem ért haza? 
– Sajnos nem – felelte Vlad, és megbicsaklott a hangja. – Agyon csapom, ha valami baja lesz. 
– Szerintem – szólalt meg Rézi – haza kéne menned, hátha közben előkerült. Mi meg Misivel megnézzük arra, amerre elindult. Nálad találkozunk. Jössz, Misi? 
– Persze. 

Vlad hazarepült, reménykedve, hogy mire hazaér, már ott vigyorog Zazi az odúban. 
– Agyoncsapom azt a kis morzsát. – dörmögte. – Hogy lehet így elkódorogni? 
Rézi meg Mosó Misivel elindult az erdőn át. Zazi repült hazafelé. Eleinte minden jól ment, de aztán elbizonytalanodott. 
– Ilyen fák nem is voltak Vlad bácsi felé. Vagyis… 
Tanácstalanul nézelődött. Nem tudta, merre menjen tovább. Ráadásul egyre álmosabb lett. 
– Itt pihenek egy kicsit – mondta magában, és egy fiatal tölgyfára telepedett. – Aztán majd biztosan hazatalálok. Vagy kiabálok, és jön Vlad bácsi. 
Elmosolyodott, és kényelmesen elfészkelődött. Már kezdett lecsukódni a szeme, amikor hirtelen rázkódni kezdett a facsemete. 
– Jaj, jaj, mi az? Leesek mindjárt! – sivalkodott a kis bőregér és óvatosan kikukucskált a levelek között. 
Egy csíkos kis vadmalac bámult föl rá a fa tövéből, sáros orral. 
– Hé! Óvatosan! – kiabált le neki Zazi. – Itten vannak. 
– Bocsánat – szólt vissza a kismalac. – Nem tudtam, hogy van ott valaki. Csak turkáltam egy kicsit a fa tövénél. Tudod, nagyon szeretek turkálni. Te mit csinálsz ott? 
– Csak pihenek. Tudod, most pillanatnyilag egy kicsit eltévedtem. 
Elhallgatott, és maga elé bámult. A cumi hevesen mozgott a szájában. A kismalac az orrát ráncolta. 
– Hát hová mennél? – érdeklődött. 
– Vlad bácsihoz. Most nála lakom. 
– Hát azt tudom, hogy hol van! – rikkantotta örömmel a kismalac. – Elkísérjelek? 
– Az nagyon jó lesz! – Csapta össze a kezét a kis bőregér – Tudod, már nagyon álmos vagyok.
Azzal megdörgölte a szemét. 
– Na jól van. Csak szólok a mamámnak, hogy hová megyek. Várj egy percet. 
A kismalac már indult volna, amikor befutott Mókus Rézi, meg Misi. 
– Napóleon! – kiáltotta Rézi örömmel. – Hát megtaláltad ezt a kis tekergőt? 
A kis bőregérhez fordult. 
– Te vagy Zazi, ugye? Vlad bácsi már nagyon vár. Azt hiszem, lesz egy kis fejmosás. 
Zazi restelkedve lehajtotta a fejét. 
– Na, mindegy. Gyorsan hazaviszlek. Köszönj el Napóleontól, meg Misitől. 
– Napóleon, holnap eljössz majd játszani hozzánk? – kérdezte Zazi. 
– Persze. Megtanítlak turkálni – vigyorgott Napóleon. – És lemegyek hozzád is a patakra, Misi. – De előbb szóljál Vlad bácsinak. 
– Rendben. 
Mókus Rézi hamar hazavezette Zazit. Amikor Vlad meglátta őket, először szólni sem tudott örömében. Aztán viszont megjött a hangja. 
– Te kis pernahajder, te kis tekergő, hát milyen dolog ez. Te kutyafülű, hát agyon csaplak te kis betyár… 
Zazi lehajtott fejjel hallgatta a zsörtölődést egy darabig. Aztán párszor megszívta a cumiját, felemelte a kezét, és a nagybátyja szemébe nézett. 
– Vlad bácsi – mondta komolyan –, nem lehetne, hogy majd holnap folytasd? Tudod, most momentán nagyon álmos vagyok. 
Azzal a tekergő kis bőregér magára tekerte Rézi puha mohatakaróját, felcsimpaszkodott a kis peremre, behunyta a szemét, és már aludt is. 

VÉGE