Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a  MUNKAJOG A KÖZNEVELÉSBEN, JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁS FELTÉTELEI
a Ptk. előírásainak alkalmazása Aktuális munkajogi kérdések című konzultációval egybekötött konferenciánkra!

A konferencia időpontja: 2014. október 17. (péntek), 10.00–15.00
Célcsoport: fenntartók, iskolaigazgatók, pedagógusok, óvodavezetők, óvodapedagógusok, közoktatási szakértők
Előadó:
Dr. Gáspárné dr. Szokol Márta ügyvédProgram10.00–12.30
I. A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY / MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSEA létesítés feltételei,

 • Általános és különös feltételek.
 • Mikor kérhető hatósági bizonyítvány a közalkalmazottól, munkavállalótól?
 • Nyugdíjasok, rehabilitációs, rokkantsági ellátásban részesülők foglalkoztatása
 • Az intézményvezetői megbízás:
  – pályáztatás nélkül,
  – intézményvezetői megbízás szakvizsga hiányában

 

Besorolás

  • Pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere
  • Mi minősül szakmai gyakorlatnak?
  • Besorolási fokozat, fizetési kategória megállapításának szabályai ismét
  • II. A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY / MUNKAVISZONY TELJESÍTÉSE
  • Általános magatartási követelmények
  • Személyiségi jogok védelme, sérelemdíj
  • Képviselet
  • Mikor minősül közöltnek a felek jognyilatkozata?
  • Határidő és időtartam számítása
  • Munkavégzés alóli mentesülés, a hozzátartozó új fogalma,
  • Kirendelés, átirányítás,
  • Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása
  • III. A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ
   A MUNKA DÍJAZÁSA

 

  • A munkaidő mértéke, beosztása,
  • Teljes-, vagy részmunkaidő
  • Kötött vagy kötetlen?
  • A pedagógus munkaideje
  • A szakszervet és az üzemi tanács tisztségviselőinek munkaidő-kedvezménye
  • A munkaközi szünet
  • Munkaidőkeret, elszámolási időszak
  • Szabadság, betegszabadság, fizetés nélküli szabadság
  • Kik jogosultak az oktató, oktató munkát végzők pótszabadságára?
  • Lehet jövőre is?
  • „Kispapa” pótszabadsága
  • Munka- és pihenőidő nyilvántartása, avagy mit és hogyan?
  • Bérpótlékok
  • Pedagógusok bérpótléka
  • Rendkívüli munkavégzés pedagógus KLIK-PSZ KSZ szerint
  • Mikor jár műszakpótlék, éjszakai bérpótlék
  • Ügyelet, készenlét
  • Távolléti díj12.30–13.00 Szünet13.00–15.00IV. A MUNKAVISZONY / KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE
  • Közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony megszűntetése
  • Mikor jogszerű a közös megegyezéssel történő megszűntetés?
  • Felmondási tilalmak és korlátozások, védett kor, védelem a gyermek három éves koráig
  • Mikor élhetnek azonnali hatályú felmondással a felek?
  • Milyen módon szüntethető meg a határozott idejű munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony?
  • A jogellenes közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony megszűntetésének jogkövetkezményei.

Konzultációs lehetőség a szakértővel

Kérdések-válaszok

A program részvételi díja: 18 900 Ft + áfa/fő

Előjelentkezési kedvezmény:
2014. október 5-ig történő jelentkezés esetén: 15 120 Ft + áfa/fő

Csoportos kedvezmény a 3. fő után +10%

A konferencia helyszíne: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ,
1131 Budapest József Attila tér 4.

Térkép:

A szakmai program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 6 órában beszámítható. Erről tanúsítványt állítunk ki.