1. Munkaszerződés felbontása

Kérdés

szeptember 1-jén kezdődő 2014. aug. 31-ig szóló határozott idejű kinevezést (óvodában) fel lehet-e bontani, ha a szerződés valakinek a gyes idejére köttetett, és a gyes 2014. július 20-szal megszűnik?

Válasz

Érdemi választ a határozott idejű kinevezés tartalmának ismeretében lehet adni. A helyettesítés határozott idejűségét ugyanis többféleképpen lehet meghatározni:

  • X. Y. gyes miatti távolléte idejére, legfeljebb 201…. év ….. hó …. napjáig.
  • X. Y. gyes miatti távolléte idejére
  • X. Y. helyettesítésére.
  • Sőt bármilyen egyéb feltétel is megfelelő, a lényeg, hogy egyértelmű legyen.

A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnik:

a)

  • a helyettesített munkába állásával,
  • vagy akár azt megelőzően is a dátum szerint megállapított határidő bekövetkeztével.

b)–c)

  • a helyettesített munkába állásával,

Egyébként a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszüntetése a Kjt. 27. §-ában írt módon szüntethető meg.

  1. §. (1) A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban indokolt lemondással akkor szüntetheti meg, ha a lemondás indoka olyan ok, amely számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

(2) A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a 30. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglalt okok alapján a munkáltató azonnali hatállyal megszüntetheti; a közalkalmazott részére azonban egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó távolléti díját köteles előre megfizetni. Ettől eltérően, ha a megszüntetésre a 30. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a közalkalmazott nem megfelelő munkavégzése vagy – nem egészségügyi okkal összefüggő – alkalmatlansága miatt került sor, a közalkalmazottat egyhavi távolléti díj illeti meg. Ha ekkor a határozott időből még hátralévő idő egy hónapnál rövidebb, a munkáltató a hátralévő időre járó távolléti díjat köteles megfizetni.

(Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária)

[product id=”344″ sku=””]