A Trilak Festékgyártó Kft. pályázatot hirdet önkormányzati óvodák számára.

Pályázók köre: önkormányzati fenntartású óvodák vagy nevükben felhatalmazott entitás. A pályázatban nem vehetnek részt azok az óvodák, amelyekbe a Trilak Kft. alkalmazottjainak, valamint a Ptk. 8:1 § (1) bek. szerint azok közeli hozzátartozói gyermekei járnak, illetve amely óvodákkal ezen személyek egyéb jogviszonyban (alkalmazotti, megbízotti stb.) állnak.

Épülettípus: egyszintes, beton- vagy téglaszerkezetű, hőszigetelő rendszer fogadására alkalmas, maximum 300 m2 homlokzati felülettel (beleértve a nyílászárók felületét is) rendelkező önálló épület. Amennyiben a homlokzati felület 300 m2 felett van, úgy az afeletti rész munkadíját az óvoda, illetve üzemeltetője köteles viselni. Az anyagköltséget korlátlanul fedezi a Trilak Festékgyártó Kft., részletek a “A pályázat tartalma” résznél meghatározottak szerint. Műemlékvédelem alatt álló épület kizárva.
Pályázati anyag alapján kiválasztásra kerül 10 nyertes és 5 pótnyertes. Amennyiben a 10 nyertes közül a legalaposabb pályázati anyag összeállítása ellenére a helyszíni bejárás alkalmával bármelyiknél kivitelezhetetlennek bizonyul a projekt, úgy automatikusan az 5 pótnyertes közül kerül be a következő a helyére.

A benyújtott pályázati anyag tartalmazza:
– Pályázati adatlap, cégszerű pecséttel és aláírással ellátva, mely tartalmazza:
– Max. 10 mondatos bemutatása az óvodának
– Óvoda adatai: gyermekek létszáma az elmúlt 3 évben évente
– Óvoda éves költségvetése az elmúlt 3 évben egy főre (gyermek) vetítve (bruttó forint)
– Óvoda éves fűtésköltsége az elmúlt 3 évről (bruttó forint)
– Épület tűzvédelmi besorolása
– Fotók az épületről (min. 5 darab digitális fénykép, max 300 kB/fotó)
– Épület műszaki alaprajza és homlokzati rajza

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2014. október 26., vasárnap 24:00
Pályázati anyagot postán (Trilak Festékgyártó Kft. Trilak Pályázat, 1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.) vagy elektronikus formában a trilakpalyazat@trilak.hu e-mail címre szükséges megküldeni. Elektronikus beadás esetén a pályázati adatlapot és a műszaki alaprajzot szkennelve, cégszerű aláírással, pecséttel ellátva szükséges megküldeni. A teljes pályázati anyag elektronikus benyújtás esetén mellékletekkel együtt maximum 5 MB méretű lehet.

Elbírálási szempontok:
– egy gyermekre jutó költségvetés
– egy gyermekre jutó fűtésköltség aránya a teljes óvodai költségvetéshez képest
– térség/település vásárlóereje (forrás: GFK vásárlóerő kutatása)
A Trilak Festékgyártó Kft. fenntartja magának a jogot a döntés meghozatalára. A nyertes pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Trilak referenciaként használja az épület fotóit időben korlátlanul. A nem nyertes pályázók további követeléssel nem élnek.
A Pályázó szavatol azért, hogy a pályázati eljárás során valós adatokat közöl a Trilakkal, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Trilak az esetleges személyes adatokat a pályázat elbírálása és megvalósítása során kezelje. Valótlan adatszolgáltatás esetén a pályázó kizárásra kerül a pályázatból. A Trilak kijelenti, hogy az adatokat harmadik személynek nem adja ki, és a pályázat lezárását követően az adatokat megsemmisíti.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2014. november 9., vasárnap 24:00

A pályázat tartalma:
– A Trilak biztosítja a teljes hőszigetelő rendszerhez tartozó anyagokat a teljes felületre, alább pontosan:
– Hőszigetelő EPS-lap (az energetikai felmérés alapján javasolt vastagságban)
– Hőszigetelő lap ragasztó és beágyazó
– Üvegháló
– Vakolatalapozó
– Színre kevert vékonyvakolat a Trilak homlokzati színkártyájából választott fényálló színek bármelyikéből (maximum 3 szín/épület)
– Kiegészítők: kezdősín, élvédő profilok, dübel
– A Trilak kizárólag a hőszigetelés munkadíját biztosítja maximum 300 m2 homlokzati felületig, beleértve a munkához szükséges állványzat bérleti díját és/ vagy a felállításra és bontásra vonatkozó munkadíját is. Amennyiben a homlokzati felület 300 m2 felett van, úgy az afeletti rész munkadíját az óvoda, illetve üzemeltetője köteles viselni. A kivitelezést a Trilak Festékgyártó Kft. által kiírt tenderen győztes kivitelezők végzik, a tendert a Trilak Festékgyártó Kft. bírálja el és választja ki a kivitelező(ke)t.
– A Trilak biztosítja a hőszigetelés előtt és után 1-1 hőkamerás vizsgálat elvégzését és energiatanúsítvány kiadását
Minden egyéb, a kivitelezés során felmerülő és előre nem látható költséget az óvoda üzemeltetője köteles fedezni.

Egyéb kitételek, kötelezettségek a nyertes pályázókra vonatkozóan:
– Az épület műszaki alkalmasságát helyszíni bejárással ellenőrizzük a kivitelezés előtt. A helyszíni bejáráson a nyertes óvoda vagy üzemeltetője képviselőjének, valamint a település építésért felelős szakemberének részvétele kötelező.
– Építési, területfoglalási engedélyek beszerzése az óvodának vagy üzemeltetőjének a feladata
– Esetleges szakhatósági engedélyek beszerzése az óvodának vagy üzemeltetőjének a feladata
http://trilak.hu/oldal/trilakpalyazat

[product id=”344″ sku=””]