Változott az óvodakötelezettség törvényi szintű szabályozása 2015. szeptember 1-jétől.

Ekkor lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) azon rendelkezései, melyek szerint a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodakötelezettség teljesítése

A törvényi szintű változásokkal összefüggésben 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség teljesítésére vonatkozó rendeleti szintű szabályozás is változik. A köznevelési törvény szerint a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. A rendeletmódosítás értelmében a jegyző figyelemmel kíséri e kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. A gyermekvédelmi törvény szerinti óvodáztatási támogatás megszűnésével összhangban a rendeletmódosítás 2015. szeptember 1-jétől az óvodáztatási támogatás igénybevételével összefüggő rendeleti szintű szabályozást is hatályon kívül helyezi.

Az Óvodai felvétel, óvodai elhelyezés, az óvodakötelezettség teljesítése című cikk egészében olvasható a Joggyakorlat a közoktatásban 23. kötetében.

Amennyiben még nem előfizetője a kiadványnak, itt megrendelheti:

[product id=”17174″]