A Pozitív Fegyelmezés mint innovatív nevelési módszer jól használható a magyarországi óvodákban és iskolákban egyaránt. Az új szemlélet elterjedésének távolabbi célja, hogy olyan szociális készségeket és képességeket tanítsunk meg a gyermekeknek, melyek hosszú távon hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyermek felnőttként is boldog, sikeres, hasznos és tevékeny tagja legyen a társadalomnak.

Lukácsné Varga Katalin írása

 

Mi a különbség a gyermek legyőzése és meggyőzése között?

A felnőttek akkor győzik le a gyerekeket, amikor hatalomgyakorláson alapuló büntető módszereket alkalmaznak. És akkor győzik meg őket, amikor méltósággal és tisztelettel bánnak velük (emberségesen és egyúttal határozottan), és megbíznak együttműködési és közreműködési képességükben. Ehhez viszont az kell, hogy a felnőttek nagyon sok bátorítást és biztatást alkalmazzanak, és elegendő időt szenteljenek az alapvető életvezetési készségek megtanításának.

 

Figyelem!

Az együttműködés megnyerésének itt következő négy lépése remek módszer Nelsen szerint az olyan légkör megteremtéséhez, amelyben a gyerekek készek odafigyelni és együttműködni:

 

 1. Adjunk hangot annak, hogy megértjük a gyermek érzéseit! Feltétlenül ellenőrizzük, hogy jól értjük-e őt!
 2. Tanúsítsunk empátiát, anélkül hogy elnézőek lennénk! Az empátia még nem jelenti azt, hogy egyetértünk vele, vagy elnézőek vagyunk iránta. Csupán azt jelenti, hogy értjük, mit él meg a gyerek. Nagyon jótékony hatású és emberi, ha ilyenkor mesélünk neki olyan esetekről, amikor mi magunk is hasonlóan éreztünk vagy viselkedtünk.
 3. Osszuk meg vele az érzéseinket és azt, hogy mi hogyan éljük meg a dolgot! Ha az első két lépés őszinte és barátságos modorban zajlott le, a gyermek kész lesz odafigyelni ránk.
 4. Biztassuk a gyermeket arra, hogy keressen valamilyen megoldást! Kérdezzük meg, van-e valamilyen ötlete, mit lehetne tenni a jövőben a probléma elkerülésének érdekében. Ha nincsenek ötletei, álljunk elő néhány javaslattal, egészen addig, míg megegyezésre nem tudunk jutni.

E lépések megtételéhez alapvetően fontos a barátságos, gondoskodó és tiszteletteljes hozzáállás.

 

A gyermek és önmagunk jobb megértése

Az adleri pszichológia egy sor olyan alapfogalmat kínál, amelyek révén jobban megérthetjük a gyermekeket és önmagunkat is, de amelyek egyúttal jóval többek puszta elméletnél. Az alapfogalmak magukban teljesen hatástalanok, ha nem társul hozzájuk bátorító, megértő és tiszteletteljes hozzáállás.

Ha nem értjük meg ennek a hozzáállásnak a lényegét és a fontosságát, akkor maguk a technikák tiszteletlen manipulációvá züllenek a kezünkben. Sokkal többre jutunk majd a gyerekekkel, ha minden alkalommal feltesszük magunknak a kérdést: „Amit most teszek, az ösztönöz vagy elbátortalanít?”

 

Adleri alapfogalmak

 

 1. A gyermekek társas lények.

A viselkedést mindig társas kontextuson belül kell értelmezni.

 1. A viselkedés célorientált.

Az emberi viselkedést mindig valamely cél vezérli, amelyet egy társas kontextuson belül kívánunk elérni. A legfőbb cél: tartozni valahová.

 1. A gyerek legfőbb célja az, hogy tartozzék valakihez, és fontosnak érezhesse magát.
 2. A gyermek azért „rossz”, mert elvették a kedvét.

Egy rosszalkodó gyermek lényegében ezt próbálja közölni velünk: „Nem érzem azt, hogy tartoznék valakihez, vagy hogy fontos lennék, és hibás elképzelés él bennem arra vonatkozóan, hogy miképpen érhetném el ezeket.”

 1. Társadalmi felelősségérzet vagy közösségi érzés

A társadalmi felelősségvállalásra tanítás első lépcsője az, ha önállóságra tanítjuk a gyermeket.

 1. Egyenlőség

Az egyenlőség nem azt jelenti, hogy „ugyanaz”. Adler egyenlőségen azt értette, hogy minden embert egyenlő mértékben illet meg az emberi méltóság és a tisztelet.

 1. A hiba kiváló alkalom a tanulásra.

Meg kell tanulnunk, és a gyermekeket is meg kell tanítanunk arra, hogy őszintén örülni tudjunk a hibának, mint olyan eseménynek, amely módot ad, hogy valami újat tanuljunk.

 1. Legyen gondod rá, hogy a szeretet üzenete világos legyen.

 

Ez a nyolc adleri alapfogalom szolgáltat alapot a viselkedés megértéséhez, valamint azoknak az attitűdöknek és módszereknek a kialakításához, amelyek a Pozitív Fegyelmezés elnevezésű szemléletmód megvalósításához szükségesek. A módszerek révén a felnőttek olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyekkel segíteni tudnak a gyerekeknek, hogy kialakuljon bennük egy sor fontos életvezetési készség és jellemvonás, amelyre szükségük lesz, ha majd kilépnek a nagyvilágba.

 

 

 

További hasznos információk az Óvodavezetési Ismeretek januári kötetében

 

Óvodavezetési ismeretek