Kozák András – köznevelési szakértő, mb. egyetemi oktató írásából közlünk részletet.

 

A köznevelési intézmények működésének hatékonysága, a pedagógiai-szakmai munka és a jogszerű keretek közötti működés valamennyi területe nagy mértékben függ az intézményt érintő különböző ellenőrzési tevékenységek

 • tervezettségétől,
 • ésszerű megszervezésétől,
 • lebonyolításától és
 • az ellenőrzés során feltárt tények objektív értékelését követően, azoknak az egyes intézményi folyamatok tervezésébe történő beépítésétől.

Minden ellenőrzés voltaképpen azt a célt szolgálja, hogy az optimális működés érdekében újabb beavatkozási területek kijelölésével tökéletesítse a működést. Az ellenőrzési ciklusok egymást követő folyamata akkor megfelelő, ha az előző ellenőrzés során meghatározott fejlesztendő területek a következő ellenőrzési szakaszban az intézményi működés sikerkritériumait igazoló indikátorként határozhatók meg.

 

 

A belső ellenőrzés szervezése

A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézmény vezetője felelős.

 

Az ellenőrzéseket, méréseket az ellenőrzést végzők ütemezik a pedagógiai program és az éves munkaterv alapján azzal, hogy előre értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát előkészíthessék, segíthessenek. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés természetének megfelelően, bejelentés nélkül is sor kerülhet az ellenőrzésre.

 

A belső ellenőrzés szervezése során figyelemmel kell lenni

 • a tanfelügyelet, a minősítés, a szaktanácsadás és a szakmai ellenőrzés Oktatási Hivatal által tervezett időpontjaira,
 • az ötéves intézményi intézkedési terv és a pedagógus önfejlesztési terv ütemezett feladataira, valamint
 • az intézmény munkatervének részét képező tanévre szóló önellenőrzési tervében foglaltakra.

A belső ellenőrzés egy nevelési évre, illetve tanévre meghatározott prioritásait az éves munkaterv kiemelt ellenőrzési feladatai és – költségvetési szervként vagy költségvetési szerv szervezeti egységeként működő nevelési-oktatási intézmények esetén – az ellenőrzési nyomvonalak szabályozása határozza meg, mely egy költségvetési évre készül.

 

A belső ellenőrzés általános követelményei

Az intézmény belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények azt szolgálják, hogy az ellenőrzés segítse a nevelés-oktatás minél eredményesebb megvalósítását.

Ennek érdekében az ellenőrzéssel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy:

 • segítse a szakmai, gazdálkodási, és egyéb feladatok legészszerűbb, leggazdaságosabb ellátását;
 • legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze;
 • támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze az intézmény működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, tévedéseket, hibákat, hiányosságokat;
 • segítse a vezetői utasítások végrehajtását;
 • járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási fegyelem és a gazdálkodás javításához.

 

Tovább olvasná?

Előfizetőink megtehetik. Fizessen elő Ön is az Ellenőrzés a közoktatásban című szakmai kiadványunkra MOST!