A szóban forgó dolgozó 35 év közalkalmazotti jogviszony után 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalomra jogosult 2019 nyarán, amennyiben nyugdíjba vonul.

  • Milyen lehetősége van a kolléganőnek, hogy nyugdíjasként tovább dolgozhasson?
  • Foglalkoztatható közalkalmazottként?
  • Amennyiben nyugdíjas lesz, a közalkalmazotti bértábla szerinti munkabért kapja?
  • Nyugdíjas dolgozóként megilleti-e szabadság, jogosult-e táppénzre? Hány órában foglalkoztatható?
  • Amennyiben a nyugdíj felfüggesztése mellett közalkalmazottként dolgozhat, a későbbiekben milyen feltételekkel térhet vissza a nyugdíjhoz?

VÁLASZ
Óvodában a nyugdíjas szabadon alkalmazható!

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt hívja fel, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel közalkalmazotti
vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése vagy a
megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik

  • a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és
  • az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték.

Az önkormányzati fenntartású óvoda nem tartozik ebbe a körbe, tehát az ott foglalkoztatottakra nem
vonatkozik ez a rendelkezés. Előzőekből következően nem kell továbbfoglalkoztatási kérelmet benyújtani
nyugdíjas foglalkoztatása esetén.

Amennyiben üres állásra vették fel, akkor – függetlenül attól, hogy nyugdíjas a foglalkoztatott – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében határozatlan időre kell a kinevezést adni.

A közalkalmazott besorolására – függetlenül attól, hogy nyugdíjas-e vagy sem –

  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény és
  • az életpálya-rendelet alkalmazandó.

A nyugdíjas foglalkoztatására az illetmény és a szabadság tekintetében ugyanazon szabályok alkalmazandók, mint a nem nyugdíjas foglalkoztatottra. Amennyiben a nyugdíjas korú személy
közalkalmazotti jogviszonyt létesít (ami a jelenlegi szabályozás mellett azt jelenti, hogy nyugdíjban
nem részesül), betegszabadság és táppénz tekintetében is ugyanúgy jogosult mindenre, mint a nem
nyugdíjas korú.

 

A dupla ellátás tilalmáról és a jubileumi nyugdíjról olvashat tovább az Óvodai Jogfutár című szakmai lapunkban.

Még nem előfizetőnk? Csatlakozzon több, mint 1000 elégedett megrendelőnkhöz, és ismerje meg az óvodákat érintő legfrissebb jogszabályváltozásokat és precedens értékű eseteket.

Óvodai Jogfutár - Online verzió