Raabe Akadémia minden évben remek képzéseket szervez kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére, most az óvodában és bölcsődében hasznosítható akkreditált pedagógus-, valamint a minősített szociális továbbképzéseket futjuk át.

 

Élményszerű módszerek a kisgyermekek mozgásfejlesztéséhez

A tanfolyamon olyan komplex mozgásfejlesztő gyakorlatsor birtokába jutnak a résztvevők, amely segítségével – játékba ágyazva – segíthetik, fejleszthetik a kisgyermekek sokféle képességét. A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek gyakran félelemből, esetleg e területen való képzetlenségük révén nem mernek a gyermekek mindennapjaiba kreatív, komplex, mozgásos elemeket építeni.

Tréner: Kisgécziné Katona Borbála

Helyszín Budapest
Időpont 2019. október 04., 11., 18.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Minősített szociális továbbképzés – 30 kreditpont

Csoportos árkedvezmény, már 2 főtől: 39.900 Ft / fő

További információ és jelentkezés ITT!

 

Személyiségfejlesztés a művészet eszközeivel. Kreatív technikák felhasználási lehetőségei a személyiségfejlesztésben és a tehetséggondozásban

A továbbképzés ismerteti a különböző művészeti ágakon alapuló terápiás formákat és rávilágít a pedagógus lehetőségeire a személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, közösségformálás, stresszoldás, indulatkezelés terén.

Tréner: Pócza Lilla

Helyszín Budapest
Időpont 2019. október 10., 11., 12.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus továbbképzés

További információ és jelentkezés ITT!

 

Irány a suli! – Az óvoda-iskola átmenet főbb kérdéskörei

Az óvoda-iskola átmenet kérdésköre az óvodai nevelés egyik kiemelten fontos területe. Régóta ismert, hogy az iskolakészültség, az iskolai tanulásra való alkalmasság a gyermekek jelentős hányadánál nem éri el a sikeres, örömet okozó tanuláshoz elégséges alapot jelentő szintet. A kezdeti nehézségek hatása hosszú távra szól: jelentős mértékben csökkenhet a tanulási motiváció, a motivációhiány pedig gátja a későbbi felzárkózásnak is.

Tréner: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes

Helyszín Budapest
Időpont 2019. október 15., 22. + távoktatási modul
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés_blended

További információ és jelentkezés ITT!

 

A drámajáték, mint a tanulás meghatározó eleme 4-10 éves korban

A program célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a drámajátékok szerepét az önkifejezés, a kommunikációs és előadói képességek fejlesztésében, valamint a közösségi alkotásra nevelésben. Megmutatni azt, hogy a személyiségformálás a dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén keresztül sokkal hatékonyabb és célravezetőbb. Megismertetni a verses, énekes, népi gyermekjátékokban rejlő lehetőségeket, az érzékszervi fejlesztést támogató, térérzékelő, mozgáskoncentráló, utánzó, kapcsolatteremtő és bizalomfejlesztő drámajátékokat, és lehetővé tenni azok kipróbálását, gyakorlását.

Tréner: Puskás Aurél

Helyszín Budapest
Időpont 2019. október 17.,18.,19.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus továbbképzés

További információ és jelentkezés ITT!

 

Harmóniában a gyermekek között – éneklő-zenélő nevelők az élményalapú nevelésért

A továbbképzés célja az, hogy a kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek segítséget kapjanak a zenei önkibontakozás terén, és hozzájáruljon a zenei önképzésük lehetőségeinek megtapasztalásához. Mindez azzal a szándékkal történik, hogy a jelenlévők a kodályi zenei nevelési elvek mentén egyre tudatosabban viszonyuljanak a korai zenei neveléshez, és váljon igényükké a kisgyermekek minőségi zenei nevelése.

Tréner: Hegedűsné Tóth Zsuzsanna

Helyszín Budapest
Időpont 2019. november
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Minősített szociális továbbképzés – 30 kreditpont

Csoportos árkedvezmény, már 2 főtől: 39.900 Ft / fő

További információ és jelentkezés ITT!

Mentálhigiéniés szemléletmód és technikák a pedagógusok személyiségének formálásában, kompetenciáik érvényesítésében

A megváltozott társadalmi hatások, belépés a 21. századba, az értékek átalakulási folyamatai új kihívások elé állítják a különböző szakmák, tudományok képviselőit. A szerepek, feladatok, célok újrafogalmazására van szükség. Ez érvényes a nevelésben és a pedagógushivatás, illetve a pedagógusszerepek területén is. A sokasodó problémákkal, negatív jelenségekkel, új kihívásokkal való sikeres megküzdésnek egyik lehetősége, esélye lehet a mentálhigiénés tudás, szemléletmód.

Tréner: Kissné Dr. Korbuly Katalin

Helyszín Budapest
Időpont 2019. november 14.,15.,16.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus továbbképzés

További információ és jelentkezés ITT!

 

Óvodás és iskolás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és kezelése az elfogadó együttnevelés jegyében

A résztvevők megismerik és tisztázzák a beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar, neveletlenség, integráció és az inklúziós fogalmát. Meghatározzák az egyes életkorokban megjelenő okokat és tüneteket. A tanuló megismerési technikák (tesztek, kérdőívek, megfigyelések…) megismerésével képesek lesznek azokat alkalmazni a gyakorlatban.

Tréner: Buczkóné Pásztor Melinda

Helyszín Budapest
Időpont 2019. november 21., 29. + távoktatási modul
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés_blended

További információ és jelentkezés ITT!