Játszani is engedd… (a helyek fele már betelt!)

Szeretettel meghívjuk november 21-én tartott szakmai konferenciánkra, amelyet a bölcsődék (mini, munkahelyi, családi) és a napközbeni gyermekfelügyelet keretein belül dolgozók részére szervezünk.


Csoportos kedvezmény 10%, már 3 főtől!

Előadók: Kovácsné Bárány Ildikó, Péntek Ágnes, Sebestyén Bianka, Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella

További részletek és jelentkezési lehetőség >>

 

Élményszerű módszerek a kisgyermekek mozgásfejlesztéséhez

A tanfolyamon olyan komplex mozgásfejlesztő gyakorlatsor birtokába jutnak a résztvevők, amely segítségével – játékba ágyazva – segíthetik, fejleszthetik a kisgyermekek sokféle képességét. A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek gyakran félelemből, esetleg e területen való képzetlenségük révén nem mernek a gyermekek mindennapjaiba kreatív, komplex, mozgásos elemeket építeni.

November 8-tól.

Tréner: Katona Borbála

További részletek és jelentkezési lehetőség >>

 

Harmóniában a gyermekek között – éneklő-zenélő nevelők az élményalapú nevelésért

A továbbképzés célja az, hogy a kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek segítséget kapjanak a zenei önkibontakozás terén, és hozzájáruljon a zenei önképzésük lehetőségeinek megtapasztalásához. Mindez azzal a szándékkal történik, hogy a jelenlévők a kodályi zenei nevelési elvek mentén egyre tudatosabban viszonyuljanak a korai zenei neveléshez, és váljon igényükké a kisgyermekek minőségi zenei nevelése.

November 13-tól.

Tréner: Hegedűsné Tóth Zsuzsanna

További részletek és jelentkezési lehetőség >>

 

Óvodás és iskolás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és kezelése az elfogadó együttnevelés jegyében

A blended típusú továbbképzés során a pedagógusok részletes ismereteket szereznek a magatartási, beilleszkedési, figyelmi problémát mutató gyermekekről, a tüneteiről, okokról, felismerésükről és az együttnevelés lehetőségeiről. Saját élményű tanulás során szereznek jártasságot a kiemelt fejlesztő játékok, a tanulói megismerés fontosságáról. A megismert konfliktuskezelési módszerek elősegítik a sikeres együttnevelést. A résztvevők megismerik és tisztázzák a beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar, neveletlenség, integráció és az inklúzió fogalmát. Meghatározzák az egyes életkorokban megjelenő okokat és tüneteket. A tanuló megismerési technikák (tesztek, kérdőívek, megfigyelések…) megismerésével képesek lesznek azokat alkalmazni a gyakorlatban.

November 21-től.

Tréner: Buczkóné Pásztor Melinda

További részletek és jelentkezési lehetőség >>

 

A drámajáték, mint a tanulás meghatározó eleme 4-10 éves korban

A program célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a drámajátékok szerepét az önkifejezés, a kommunikációs és előadói képességek fejlesztésében, valamint a közösségi alkotásra nevelésben. Megmutatni azt, hogy a személyiségformálás a dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén keresztül sokkal hatékonyabb és célravezetőbb. Megismertetni a verses, énekes, népi gyermekjátékokban rejlő lehetőségeket, az érzékszervi fejlesztést támogató, térérzékelő, mozgáskoncentráló, utánzó, kapcsolatteremtő és bizalomfejlesztő drámajátékokat, és lehetővé tenni azok kipróbálását, gyakorlását.

November 28-tól.

Tréner: Szurmik Zoltán, drámapedagógus, “Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjas magyar és dráma tanár

További részletek és jelentkezési lehetőség >>

 

Aktuális intézményvezetői kérdések az óvodákban és az iskolákban, különös tekintettel a nem állami intézményekre – szakmai konferencia

A jogszabályváltozásokkal és köznevelés-finanszírozással kapcsolatos kérdéseket járjuk körbe Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta, ügyvéd és Dr. Gera Tibor jogász, tanügyigazgatási szakértő szereplésével.

*Előjelentkezési díj november 10-ig: 15.120 Ft + 27% áfa
+10% csoportos kedvezmény már 3 főtől

További részletek és jelentkezési lehetőség >>

 

Irány a suli! – Az óvoda-iskola átmenet főbb kérdéskörei

Az óvoda-iskola átmenet kérdésköre az óvodai nevelés egyik kiemelten fontos területe. Régóta ismert, hogy az iskolakészültség, az iskolai tanulásra való alkalmasság a gyermekek jelentős hányadánál nem éri el a sikeres, örömet okozó tanuláshoz elégséges alapot jelentő szintet. A kezdeti nehézségek hatása hosszú távra szól: jelentős mértékben csökkenhet a tanulási motiváció, a motivációhiány pedig gátja a későbbi felzárkózásnak is. Az utóbbi évek kutatási eredményei és az ezekre építkező módszertani elképzelések hozzásegítik a köznevelési rendszerben dolgozó szakembereket az óvoda-iskola átmenet főbb kérdésköreinek korszerű szemlélettel történő újragondolásához, módszertani kultúrájuk megújításához. Ennek fontosságát a jogszabályi környezet változásai is indokolják.

November 29-től.

Tréner: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes

További részletek és jelentkezési lehetőség >>