Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella mesterpedagógus, pedagógusminősítési szakértő írásából közlünk részleteket.

A pedagógusok Pedagógus I. fokozat eléréséhez szükséges minősítő vizsgájára, továbbá a Pedagógus II. fokozat megszerzését célzó minősítési eljárására vonatkozó „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez” (továbbiakban: Útmutató) című dokumentum első kiadása 2013. december 12-én jelent meg először. Az Útmutató mindenki számára nyilvános, elméleti információkkal és gyakorlati ismertetőkkel segíti többek között a pedagógusok sikeres felkészülését is a pedagógusminősítés folyamatában.

Az Útmutató első megjelenése óta közel hat év telt el. Ezen időszak tapasztalatai, a jogszabályi környezet változásai szükségessé tették a folyamatos aktualizálást. Több érvényben lévő változat után 2019. június 27-én az Oktatási Hivatal immár az Útmutató hatodik változatát jelentette meg online felületén, melyben az egyik legjelentősebb változás a környezeti neveléssel kapcsolatos kompetencia megjelenése volt.

Mivel a pedagógusminősítéshez szükséges portfólió nem készíthető el az Útmutató alapos megismerése nélkül, ezért a minél sikeresebb portfóliókészítés és -feltöltés érdekében fontosnak tartom az Útmutatóban történt 2019. évi változásokra felhívni a bölcsődében dolgozó pedagógusok figyelmét.

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2019. évi változásai

A pedagógusértékelési eszközök módosítására a Korm. rendelet alapján – amennyiben szükséges – az Oktatási Hivatal teszi meg javaslatát. A 2018. évi javaslat eredményeként a Magyar Közlöny 108. számában (2018. július 10., kedd) jelent meg a Kormány 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelete [továbbiakban: 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet], mely az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szól, ekként a 6. pontja rendelkezik a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításairól is.

 

A módosítások a gyakornokok minősülési idejére, a pedagóguskompetenciákra, valamint a portfólió sikeres feltöltöttségének megállapítására irányulnak.

 

A gyakornokokat érintő, 2019. január 1-jétől érvényes változás abban áll, hogy amennyiben a gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között jár le, akkor a gyakornok május hónapban tesz minősítő vizsgát [326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés b) pont].

A 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 2018. VII. 11-től hatályos rendelkezése szerint az eddigi nyolc pedagóguskompetencia egy újabb kompetenciával egészült kiA kilencedik kompetencia „a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja” elnevezést kapta.

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a g) pont alatt, míg az Útmutató hatodik kiadásában a 7. kompetencia alatt szerepel. Értelemszerűen az új kompetencia beillesztése miatt az eddigi két utolsó kompetencia számozása is módosult: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás az eddigi g) helyett h) pont alatt, az Útmutató hatodik kiadásában az eddigi 7-es helyett 8. kompetenciaként szerepel, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért az eddigi h) pont helyett i) pont alatt, továbbá a az Útmutató hatodik kiadásában az eddigi 8-as helyett 9. kompetenciaként jelenik meg. [326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés g)–i) pont]

A kompetenciákat érintő változás továbbá, hogy a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontjának megnevezése „a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység” lett, tehát az eddigi megnevezés kiegészült „a fenntarthatóság szempontjaira,” szöveggel. [326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pont]

A 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet a portfólió feltöltöttségének megállapítására vonatkozóan is jelenített meg változást, mely szintén 2018. VII. 11-től érvényes: abban az esetben, ha a pedagógus a nevelő-oktató munka szabadon választott dokumentumainak kivételével minden dokumentumot feltöltött, melyet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9/B. § (1) bekezdése előír, akkor a portfólióját feltöltöttnek kell tekinteni.

Amennyiben a fentiek alapján hiánypótlás szükséges, akkor a minősítő bizottság elnöke felszólítja erre a pedagógust, aki legkésőbb a portfólióvédést megelőző huszadik nap előtt pótolhatja a hiányzó dokumentumot. Ha a pedagógus ennek a felszólításnak nem tesz eleget, akkor az Oktatási Hivatal a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás sikertelenségét fogja megállapítani. [326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11/A. § (1b)]

 

A kötelező és a szabadon választható dokumentumok körét a bölcsődei területre vonatkozó KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. A bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére. Átdolgozott kiadás, 2018. – Oktatási Hivatal elektronikus kiadványa (továbbiakban: Kiegészítő útmutató) tartalmazza!

Az Útmutató hatodik kiadásának fentebb ismertetett változásai azokra a pedagógusokra vonatkoznak először, akik 2019. március 31-ig jelezték minősülési szándékukat intézményvezetőjük felé, vagy az intézményvezető jelentkeztette őket a kötelező minősítési vizsgára, és jelentkezésüket az Oktatási Hivatal el is fogadta. Nekik 2019. november 25. éjfélig van lehetőségük a portfóliójukat elkészíteni és feltölteni az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületre.

A portfólió sikeres feltöltése után az Oktatási Hivatal megszervezi gyakornokok esetében a minősítő vizsgát, Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusok esetében pedig a minősítési eljárást.

A feltöltött dokumentumokon túl a látogatás napjára ismét szükséges majd dokumentumokat készíteni:

  • A bölcsődei kisgyermeknevelők a látogatás napjára elkészítik a csoportjukra vonatkozó tematikus tervet és 2 db tevékenységtervet, amelyet a minősülés napján átadnak a bizottság tagjai részére. A látogatás napján az eljárásrend tehát helyszíni látogatással folytatódik, melyen a bizottság valamennyi tagja jelen van (Útmutató, 70. o.).
  • A bölcsődei szaktanácsadó, gyógypedagógus, pszichológus, továbbá bölcsődevezető/intézményvezető munkakörben dolgozó pedagógusok munkakörének gyakran nem része a gyermekcsoportban végzett közvetlen nevelő-gondozó tevékenység, de nekik is szükséges dokumentumokkal készülni, melyek alapját az éves munkatervük képezi. Az eljárásrend pontos ismertetését a Kiegészítő útmutató módosítása után fogom bemutatni, egy következő írásban.

Az írás tovább folytatódik a Bölcsődevezetők kézikönyvében, amelyet IDE vagy a képre kattintva rendelhet meg: