A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék az óvoda vonatkozásában nem tartalmazza a pelenkázáshoz szükséges tárgyi, személyi követelményeket. Ebből adódóan a jogszabály nem teszi az óvoda kötelezettségévé a pelenkázást még igénylő gyermekek ellátását.

AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉLETKORHOZ KÖTÖTT

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda azonban felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ez tehát azt jelenti, hogy bizonyos feltételek esetén már két és fél éves kortól járhat a gyermek óvodába.

 

2015. szeptember 1-jétől kötelező a hároméves kortól történő óvodai nevelésben való részvétel. A  köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

 

 

EGY PÉLDA

Egy szülő bölcsődébe járó, még nem óvodaköteles korú gyermekét kívánta beíratni óvodába, ám a felvételt helyhiány miatt elutasították. A szülő jogorvoslati kérelmet nyújtott be a fenntartóhoz, aki szintén elutasította azt. Felmerült a kérdés: vajon helyesen döntött?
Erre azt válaszolhatjuk, hogy miután az óvodai nevelésben való részvétel a gyermek hároméves korától
kötelező, és a konkrét esetben a gyermek még csak két és fél éves volt, ezért jogszerű döntést hozott a másodfokon eljáró fenntartó. A bemutatott előírások alapján a háromévesnél fiatalabb gyermek felvételének helyhiány miatt történő elutasítása nem tekinthető jogsértőnek az óvoda részéről.

 

 

Az intézményválasztás szabadságáról, az óvodai jelentkezésről, a felvétellel kapcsolatos határozat követelményeiről és még sok másról az Óvodai Jogfutárban olvashattak előfizetőink.

Télbúcsúztató akciónk keretében most 10% kedvezménnyel fizethet elő!

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés