A továbbképzés célja gyakorlatorientált, korszerű tudás átadása a digitális eszközök kisgyermekkorban történő alkalmazásának lehetőségeiről. Kiemelt célja, hogy a pedagógusok továbbfejlesszék digitális kompetenciáikat, ismerjék meg az infokommunikációs technológiával támogatott foglalkozások elméleti, módszertani és technológiai hátterét.

  • Cél, hogy sajátítsák el a digitális eszközök alkalmazásának lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban, a különféle IKT-eszközökkel támogatott foglalkozások tervezését, illetve az ezekhez kapcsolódó foglalkozásvázlatok és tematikus tervek készítését.
  • Ismerjék meg a korosztály-specifikus IKT-eszközöket és az azokon futtatható képességfejlesztő szoftvereket/applikációkat.
  • Váljanak képessé a Web 2.0. típusú eszközök alkalmazására, valamint dokumentumok, képek és prezentáció szerkesztésére, melyeket felkészülésükhöz is használhatnak.
  • Váljanak képessé önállóan megkeresni és felhasználni az interneten található, a munkájuk során alkalmazható digitális tartalmakat.
  • Legyenek tisztában az ehhez szükséges, alapvető szerzői jogi kérdésekkel.

 

Tovább a képzés oldalára!