A továbbképzés elméleti és gyakorlati tananyaga segítséget ad az óvodapedagógusok számra olyan ismeretek és jártasságok elsajátítására, melyekkel képessé válnak korszerű, élményt nyújtó, fejlődésorientált mozgásos foglalkozások megtartására.

A képzés rávilágít a hagyományos módszertan, illetve a dinamikus rendszerelmélet új irányvonala közötti különbségekre, hangsúlyozva és bizonyítva a dinamikus rendszerelmélet hatékonyabb fejlesztési lehetőségeit a gyermekek testi-lelki, szellemi egészségének területén. A tanfolyam során megvalósul a direkt, és indirekt nevelési technikák bemutatása. E technikák lehetőséget adnak a pedagógusok számára, hogy a gyakorlatban is megvalósíthassák a felfedezéses, aktivitáson alapuló, kreatív, egyben örömszerző tanulás folyamatát, ami pozitív belső motivációt teremt az új ismeretek elsajátítására.

A tematikában hangsúlyos részt kap a játékokon keresztül történő mozgásos kompetenciák fejlesztése. Fontos szerepet kap a pozitív tanulási környezet kialakítása is, amivel könnyebb kialakítani a gyerekek biztonságérzetét, viselkedési normáit, a társak elfogadását, valamint a mozgáshoz való belső, lelki kötődést. Mindezek mellett megjelenik a pozitív gondolkodást és szorgalmat ösztönző korszerű értékelés ismertetése, mely a helyes önértékelés, illetve egészséges önbizalom fejlesztését szolgálja.

 

Tovább a képzés oldalára!