A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza egy adott intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseit. Az SZMSZ-ek tartalmazzák a rendkívüli események esetén megváltozott intézményi működés szabályait.

Tekintettel arra, hogy a járványhelyzet (vészhelyzet, járványügyi készültség) rendkívüli eseménynek minősül, melyről a szervezeti és működési szabályzatban rendelkezni kell, ideje frissíteni a szabályzatot. Az SZMSZ céljáról, feladatáról, a kapcsolódó jogi szabályozásról a Bölcsődevezetők kézikönyve decemberi kötetében részletesen is olvashat. Írásunkban SZMSZ-mintát is közlünk.

Most vegyük számba, melyek az SZMSZ típushibái.

Általánosságban elmondható, hogy nem jó az az SZMSZ, melyet valamelyik másik intézménytől vettünk át. Akkor sem, ha átírjuk a legfontosabb részeket a saját intézményünk szerint, hiszen nagyon eltérő szervezeti és működési struktúra valósul meg bölcsődénként.

A másik bölcsőde szabályzatának átvételekor előforduló hiba, hogy ha egy egyszerűbb szervezetű bölcsőde szabályzatát vesszük alapul, az SZMSZ-ből kihagyjuk, és nem mutatjuk be a székhely, telephely, tagintézmény kapcsolatát.

Sokszor találkozhatunk elavult SZMSZ-szel, melyet nagyon rég frissítettek, amely nem hatályos jogszabály(hely)re utal, ezáltal nem váltja valóra feladatát, nem felel meg eredeti céljának.

Ügyeljünk arra, hogy a szabályzat legitimációja megfelelő legyen, és a végleges, aláírt szabályzatot töltsük fel a honlapra, ne egy még nem aláírt Word verziót.

Ügyeljünk a hiteles aláírásra. Ha a szabályzat aláírása a kiadmányozási és a képviseleti szabályok szerint az intézményvezető helyettese által is lehetséges akkor, amikor az intézményvezető nem tartózkodik az épületben, ebben az esetben figyeljünk oda, hogy az aláírás melletti dátum ténylegesen olyan dátum legyen, mikor az intézményvezető igazoltan tartózkodott házon kívül.

Tipikus hiba az is, hogy a szabályzat nem tartja be a jogszabályi hierarchiát, és egy magasabb jogszabály által garantált jogtól megfosztja a jogosultat, vagy joggyakorlását valamilyen feltételhez köti. Nem korlátozhatjuk egy olyan jog gyakorlását, melyet magasabb jogforrás biztosít. Így hiába írjuk be az SZMSZ-be, hogy diétás étkezést nem biztosítunk, akkor is kell.

A teljes anyagot a Bölcsődevezetők kézikönyve c. kiadvány decemberi kiegészítő kötetében olvashatja.

Szerzők: Dr. Kulik-Fekete Zsuzsanna és Dr. Sárközi Gabriella

 

 

 

Kiemelt kép: Andrea Piacquadio fotója a Pexels oldaláról