Jelenleg a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. sz. melléklete és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott eszköz- és felszerelésjegyzék (szakmai anyagként az Oktatási Hivatal honlapján található meg) határozza meg azokat a kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek rendelkezniük kell. Ezeket az előírásokat az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban meghatározott tevékenységhez igazodva biztosítani kell, függetlenül attól, hogy ki a fenntartó.

Az óvoda mint a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye és a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolakezdésig biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az intézménynek pedagógiai programja megvalósításához azonban rendelkeznie kell a szükséges tárgyi feltételekkel. Így például az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretüknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését.

Az eszközjegyzékre vonatkozó szabályok változásai az óvodában

Az óvodától elvárt, hogy lehetővé tegye a gyermekek mozgás- és játékigényének kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon és a biztonságukra figyelemmel kell elhelyezni.

Hogy melyek a biztosítandó eszközök, felszerelések, 2020. szeptember 1-jéig csak a fent hivatkozott Rendelet 2. számú melléklete szabályozta. Legutóbbi módosításakor azonban ez a jegyzék leszűkült, ma már csak kötelező (minimális) helyiségeket, valamint az egészség- és munkavédelmi eszközöket találjuk benne. 2020. szeptember elsejétől az eszközjegyzékre a Rendelet 161. § (3) bekezdésének a) pontját kell irányadónak tekinteni. Eszerint azokat a kötelező eszközöket és felszereléseket, amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek az alapító okiratban/szakmai alapdokumentumban meghatározott tevékenységhez, továbbá egyházi és magánintézmény esetén a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározottak alapján rendelkezniük kell, így különösen:

  • az óvodai helyiségek bútorzatát és egyéb berendezési tárgyait,
  • a tisztálkodási és egyéb felszereléseket,
  • a foglalkoztatottak munkavégzéséhez szükséges eszközöket,
  • a nevelőmunkát segítő játékokat és egyéb eszközöket, valamint
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének további speciális eszközeit

az oktatásért felelős miniszter által meghatározott kötelező (minimális) felszerelési jegyzék tartalmazza, amelyet az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tesz közzé azzal, hogy biztosítja a módosítások visszakereshetőségét.

A kötelező (minimális) felszerelési jegyzék módosítása, továbbá új felszerelés bevezetése esetén, a honlapon történő közzététel és a követelmény hatálybalépése között legalább 30 nap felkészülési időt kell biztosítani. Vagyis a dátumozott (visszakereshető) változtatásokat 30 napon belül le kell lekövetnie az intézményeknek.

Figyelem!

A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről szóló jegyzék elérhetősége az Oktatási Hivatal honlapján található:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/202012_2_sz_melleklet_honlapon_elerheto_reesz.pdf

A cikket teljes terjedelmében az ÓvodaVezetési Ismeretek című előfizetéses kiadványunk legújabb kiegészítő kötetében olvashatja el, ahol sokkal bővebben kifejtjük a témát. 

Kiemelt kép: Business photo created by katemangostar – www.freepik.com