A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akinek a szülője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátása nem köznevelési, hanem gyermekvédelmi feladat, szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) tartalmazza.

Mit kell tudni az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátásáról?

A gyermekvédelmi törvény 41. §-a szerint a gyermekek napközbeni ellátása keretében az életkornak megfelelő

 • nappali felügyeletet,
 • gondozást,
 • nevelést, foglalkoztatást és
 • étkeztetést

kell megszervezni az arra jogosult gyermekek számára.

A gyermekvédelmi törvény 41. §-a szerint a gyermekek napközbeni ellátásának a gyermek életkorától függően három formája van:

 • a bölcsőde
 • a napközbeni gyermekfelügyelet, valamint
 • az alternatív gyermekfelügyelet.

A napközbeni gyermekfelügyelet feladatait

 • önálló szolgáltató vagy
 • legalább három – egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben működő – napközbeni gyermekfelügyeletet magába foglaló hálózat biztosítja.

Három vagy annál több napközbeni gyermekfelügyelet fenntartását hálózatba kell szervezni. A hálózatban biztosítani kell

 • a szolgáltatást nyújtó személyek részére a folyamatos szakmai tanácsadást, valamint
 • a gyermekek igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását.

A gyermekvédelmi törvény 44/C. §-a alapján a szülő, törvényes képviselő otthonában is biztosítható a napközbeni gyermekfelügyelet, ha

 • a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben – betegsége vagy egyéb ok miatt – nem biztosítható, és
 • a szülő, törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudja megoldani.

A témáról részletesebben az Óvodai Jogfutár című előfizetéses szaklapunk májusi számában olvashat. 

Kiemelt kép: House photo created by freepik – www.freepik.com