A panasz egy olyan kérelem, amely a bölcsődei ellátással összefüggő egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, de elintézése nem tartozik más – különösen bírósági vagy közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

 

A fentiek alapján a helyes vezetői hozzáállást abban látom, hogy igyekezzünk mindent – vagyis a tőlünk telhető legtöbbet – megtenni a panaszok

 • megelőzése,
 • mindenre kiterjedő, de időben minél rövidebb kivizsgálása,
 • átfogó, átlátható, egyértelmű szabályozása,
 • a jóvátételének, kompenzációjának biztosítása,
 • a hiba azonnali kijavítása és ismétlődésének megakadályozása,
 • az eredményes lezáráshoz szükséges tanulság, tapasztalat, tanulási folyamat megvalósítása,
 • az eset munkaközösséget érintő lelki feldolgozása érdekében.

 

Fontos vezetői hozzáállásnak tartom a témában, hogy: 

 • ne személyes, vagy intézményünk elleni támadásnak vegyük a negatív jelzést,
 • ne ragadjunk le a panasz hangvételén, esetleg erős érzelmi színezetén, hanem lássunk mögé,
 • és a valódi kiváltó okokat, problémákat keressük,
 • tehát rendszerszinten gondolkozzunk, és a panaszt egy „tünetnek” kezeljük,
 • ne az Igazságot keressük a jelzett ügyben, hanem a panaszos élményt próbáljuk megérteni és eszerint cselekedni.

 

Súlyos és minden körülmények között kerülendő vezetői hiba nem komolyan venni, „asztalfiókba tenni” és nem kivizsgálni akár egy panaszt is.

 

A panasz fogadása, a jelzett probléma megismerése döntő jelentőségű munkavállalóink, valamint a bölcsődében ellátott gyermekek és családjuk érdekei, jogai és elégedettsége szempontjából. A panaszkezelés vezetői hatékonyságán intézményünk jó hírneve is kockán foroghat.

 

Végső soron azt javaslom, hogy „örüljünk” a panaszoknak, mert valami olyan helyzetre, személyre, nem megfelelő működésre, problémára hívja fel a figyelmet, ami eddig elkerülte vezetői fókuszpontjainkat.

 

További megoldást segítő attitűd lehet, hogy feltételezzük a panasztevőről, hogy jelzésével segítségünkre akar lenni abban, hogy megoldjuk a jelzett anomáliát, így hozzájárul intézményünk fejlődéséhez.

 

Tehát ne a rossz hír hozóját „végezzük ki”, vagy „dőljünk saját kardunkba” a hír hallatán. A panaszkivizsgálás során arra törekedjünk, hogy azt az utat térképezzük fel, és értsük, majd oldjuk meg, ami a panaszos helyzet kialakulásához vezetett.

 

Amennyiben a fenti úton járunk, rá kell jönnünk, hogy nem a panasz „jogosságát”, igazságtartalmát kell alapvetően vizsgálnunk, és a Rendet ennek eredményeként helyreállítanunk.

 

Tudnunk kell, hogy még a legigaztalanabb, legfelháborítóbb panasz is információ egy vezető kezében, csak lehet, hogy nem az intézmény nem megfelelő működéséről, hanem a panasztevő,

 

 • lelkiállapotáról,
 • félreértéséről, félresiklott kommunikációjáról,
 • túlzó elvárásairól,
 • feszültségéről, félelmeiről,
 • bizalmatlanságáról,
 • vagy egyéb róla szóló belső folyamatról, amivel valamilyen formában vezetőként foglalkoznunk kell.

 

A vezetői munkánk során eddig felsorolt szemléleti kérdések közt célszerű a panasztételre jogosultak körét alapvetően két nagy csoportra bontani,

 

 • megállapodás alapján létrejött bölcsődei jogviszonyba kerülő szülők, törvényes képviselők vagy bármely más személyek, akiknek a panasz tárgyát érintő ügyhöz jogos érdekük fűződik,
 • a bölcsőde valamennyi munkatársa, akiknek a panasz tárgyát érintő ügyhöz jogos érdekük fűződik.

 

Alapvetően, vezetői eredményességünk érdekében, mindkét csoport vonatkozásában szabályozni javaslom a panasztétel eljárásrendjét és folyamatát. Így mind a törvényes képviselők, mind a munkavállalók számára külön szabályzat és panaszkezelési folyamat felállítását és írásbeli rögzítését látom a legtisztább és legegyszerűbb útnak.

 

 

Írta: Kaurek Csilla

 

A panaszok részletes szabályozási lehetőségeiről a Bölcsődevezetők kézikönyve sorozatunk októberi számából tájékozódhat.