A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra jelentkezett pedagógusok minősítése az Oktatási Hivatal által kijelölt minősítő bizottság közreműködésével történik meg. A minősítő bizottság egyik igen fontos tagja az intézményi delegált. Szerep- és feladatköre egy összetett, egymásra épülő feladatsor, melyben a minősítés időpontjának a Látogatási beosztások menüpont alatti megjelenésétől kezdve az elektronikus tanúsítvány letöltéséig számos, időrendben meghatározott feladatot kell ellátni. Cikkünkben most a minősítés napjára szóló feladatait tekintjük át.

 

 

A minősítés napján az intézményi delegált a bemutatkozás és a minősülő pedagógussal történt előzetes megbeszélés után a szakos szakértővel közösen megfigyeli a pedagógus számára rendeletben előírt tevékenységet, célzott megfigyelést, vagy ha a munkakör nem teszi lehetővé a személyes jelenléttel járó tevékenység-megfigyelést (pl. gyógypedagógus, pszichológus munkakör), akkor részt vesz a reflektív értékelési interjún.

 

Ezután az intézményi delegált részt vesz a szakos szakértő által vezetett szakmai megbeszélésen. A megfigyelésen / reflektív értékelési interjún látottakról/hallottakról megfogalmazza a véleményét, elmondja észrevételeit. Ekkor is lehetősége van támogató kérdéseket feltenni a pedagógusnak.

 

Az intézményi delegált részt vesz a pedagógus portfólióvédésén és az azt követő szakmai beszélgetésen, melyet az elnök vezet. Ha van bármi olyan meglátása, ami a minősítés folyamatát támogatja, élhet a megszólalás lehetőségével, hogy minél tartalmasabb szakmai beszélgetés alakuljon ki.

 

Az intézményi delegált a minősítési nap végén közreműködik a dokumentációs feladatok teljesítésében. Együttműködik a minősítő bizottsággal a jegyzőkönyvek összeállításában, az elkészült óra- és foglalkozáslátogatási, valamint portfólióvédési jegyzőkönyveket aláírja, az intézményben maradó eredeti dokumentumok iktatásáról gondoskodik.

 

A helyszíni látogatás és a minősítésen elhangzottak alapján elvégzi a portfólió végleges értékelését az informatikai támogató felületen. A tevékenységlátogatáson, a szakos szakértő által vezetett szakmai beszélgetésen, az értékeléskor, illetve a portfólióvédés során olyan új információk, tapasztalatok birtokába is juthat, amelyek az előzetes értékelés során még nem voltak ismeretesek. A helyzetnek megfelelően – ha szükséges – változtathat az értékelésén, a portfólióra előzetesen adott pontszámait módosíthatja felfelé, de akár lefelé is. A minősítés napja után legkésőbb 15 nappal lezárja a végleges értékelést.

 

A pedagógus panasza esetén együttműködik az Oktatási Hivatallal a panasz kivizsgálásában.

 

Sikeres minősítő vizsga, minősítési eljárás elektronikus Tanúsítványának letöltése után gondoskodik a pedagógus számára kötelező előrelépés előkészítéséről, majd a következő év elején történő átsorolásáról. (Útmutató, 2019. 39–40. o.)

 

A végleges értékelés lezárása után, ha szükséges, részt vesz az egyeztető értékelésben: az egyeztetés során a minősítő bizottsági tagok szakmai érveket, a minősítés során látott/hallott tényeket tudnak felsorakoztatni szakmai álláspontjuk megvédésére, egymás meggyőzése érdekében. „… amennyiben a bizottsági tagok által adott kompetenciaértéknél a 0 és 3 közötti értékek vonatkozásában valamely kompetencia esetén legalább 1 érték az eltérés, illetve ha egy kompetenciára valamely bizottsági tag 1-nél nem nagyobb értéket adott, a bizottság tagjai között egyeztetés szükséges. Az egyeztetés után a bizottsági tagok vagy elfogadják az eredeti értékelést, vagy módosítanak rajta az egyeztetésnek megfelelően.” (Útmutató, 2019. 107. o.)

 

 

 

Írta: Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella

 

Az intézményi delegált teljes feladatköréről a Bölcsődevezetők kézikönyve sorozatunk októberi számából tájékozódhat.