Az új belépési szabályok végrehajtásáról az intézmény vezetője köteles gondoskodni. A maszkviselés szabályait a vezetése alatt álló intézmény területén az óvodavezető határozza meg.

 

Az óvodába való belépés új szabályai

2021. december 1-jétől kell alkalmazni az óvoda területére való belépésnél az emberi erőforrások miniszterének 29/2021. (XI. 19.) EMMI-határozatát.

 

A szülő is csak védettségi igazolvánnyal léphet be

A miniszteri határozat szerint az óvodába történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény a Covid 19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid 19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolványnak, a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolványnak, illetve applikációnak, az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítványnak – ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz – vagy az olyan állam által kiállított védettségi igazolásnak, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, a belépni kívánó személy általi felmutatásakor meggyőződött az illető koronavírus elleni védettségéről.

 

Szűk körben orvosi szakvélemény is elfogadható

Az igazolás helyett orvosi szakvélemény is elfogadható, ha a belépni kívánó személy számára egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele.

 

Kinél nem kell ellenőrizni a védettségi igazolvány meglétét?

A miniszteri határozat alapján nem kell felmutatnia a védettségi igazolványt, illetve nem kell ellenőrizni a védettség fennállását

  • a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó foglalkoztatott esetében akkor, ha az önkormányzati fenntartású óvoda alkalmazottainak a kötelező védőoltását a polgármester elrendelte,
  • az óvodában nevelőtevékenységet folytató személy,
  • az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, valamint
  • azon személy esetében, aki az óvoda területén – az intézmény ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan eseménnyel összefüggésben – az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményei elhárítására irányul.

 

A gyermeket csak egy fő kísérheti be és ki

A gyermeket az óvodába kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül az intézmény területére beléphet, de csak az intézményvezető által meghatározott pontig.

 

A beléptetési szabályok betartásáért az intézményvezető a felelős

A miniszteri határozat kifejezetten kimondja, hogy az új belépési szabályok végrehajtásáról az intézmény vezetője köteles gondoskodni.

 

A cikk tovább folytatódik az Óvodai Jogfutár 2022. januári számában.

 


Tartsa frissen tudását, havi 30 perc elég hozzá!

  1. Ön tudja a legjobban, hogy folyamatosan módosulnak az intézményét érintő jogszabályok legyen szó akár munkajogi, gazdálkodási, tanügy-igazgatási, pedagógiai vagy bármely más területről.
  2. Az Óvodai Jogfutár című havilap az Ön nyugalmát biztosítja!
  3. Havi rendszerességgel értesül az aktuális jogszabályváltozásokról.
  4. Első kézből; általában az EMMI jogászaitól kap információkat az intézményét érintő jogszabályi változásokról.
  5. rövid, lényegre törő összefoglalókból percek alatt tisztában lehet a módosítás tartalmával.
  6. teendők, határidők szem előtt tartásával idejében meg tudja hozni a szükséges döntéseket.

Fizessen elő most, akár online is, hogy ne maradjon le az aktuális hírekről:

 

 

 

Kiemelt fotó: School photo created by pvproductions – www.freepik.com