A tematikus tervre nem csak a feltöltendő portfólióba van szükség, hanem ahhoz is, hogy az óvodapedagógus tudatosan és hatékonyan megtervezze és végezze a munkáját.

Most két, kis- és nagycsoportosok számára előkészített mintát hoztunk januárra:

KISCSOPORT JANUÁRI TERVÖTLET

1. A külső világ tevékeny megismerése:

 • Tél; Természet megfigyelése (szín, fény, hang).
 • Tél; Időjárás jellemzőinek megbeszélése.

2. Irodalom: Verselés, mesélés

 • Ha-Ha-Ha
 • Kányádi Sándor: Aki fázik (új)
 • Gazdag Erzsi: Jaj, de árva (vershallgatás)

3. Ének, zene, énekes játék, tánc

 • Gyerekek (M)
 • Gyí paci
 • Húzz, húzz
 • Képességfejlesztés: Egyenletes mozgás érzékeltetése
 • Zenehallgatás: Sárga csikó

4. Rajzolás, festés, kézimunka, mintázás

 • Jégvirág készítése (festék szétfújása szívószállal)
 • Esik a hó: Ujjfestéssel vagy festéssel

5. Mozgás

 • Átlépés, támaszugrás négyzetből négyzetbe
 • Járás: négyzetsor bekerítésével egy körben
 • Futás: körben, jelre beállás egy négyzetbe
 • Gimnasztika: szabadgyakorlatok
 • Főgyakorlat: Járás a négyzetsoron, egyik láb a négyzetbe, másik a négyzet közé, majd guggolótámasz a négyzetben, kéztámasszal átugrás a következőbe
 • Játék: Fuss a házba!

Cél- és feladatrendszer:

Természetes környezetben a folyamatos megfigyelés biztosítása. Figyeljék meg, hogy minden fa lehullatta a levelét (kivéve fenyőfa). Az évszak jellegzetességének megbeszélése. Figyeljék meg a hó hullását, színét, hangját. Ismerjék meg az évszakhoz fűződő verset, mesét, dalt. Sajátítsák el az egyenletes mozgást, gyakorolják többféleképpen. Különböztessék meg a beszéd- és énekhangot a hallott hang erőssége szerint. Festés technikájának gyakorlása. Mászás gyakorlása, helyes mozdulat rögzítése. A test és tárgy viszonyának gyakorlása a mozgás során. Szókincsbővítés a tevékenységek során (hull, hópehely, dér, ropog, vacog, topog).

Kiemelt fejlesztési területek:

Figyelem, megfigyelőképesség, észlelés, emlékezet, szem-kéz koordináció, finommotorika, kitartás, türelem, nagymozgás, szem-kéz-láb koordináció, testséma, verbális (egymásnak háttal, egymás mögé, mellé, elé, közé).

Módszer:

Bemutatás, szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, gyakorlás, segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés.

Eszköz:

Képek, bábok, kesztyű, házikó, ritmusbot, fekete kartonfesték, szívószál, ecset, rongy, ragasztószalag.

NAGYCSOPORT JANUÁRI TERVÖTLET

1. A külső világ tevékeny megismerése

 • Újévi népszokások, hiedelmek (Vízkereszt a farsang kezdőnapja)
 • Évszakok, hónapok

2. Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései

 • Elemek rendezése, sorszámnév, sorozatok (előtt, mellett, jobbra, balra, mögött, fölött, alatt, között)

3. Irodalom: Verselés, mesélés

 • Bodnár István: Hónapsoroló (vers)
 • Fésűs Éva: Az évszakok (vershallgatás)
 • Bálint Sára: A szerencsemalac (mese)

4. Ének, zene, énekes játék, tánc

 • A hajnali harangszónak; Jöttem karikán; Most érkeztünk ez helyre
 • Zenehallgatás: Mikor leesik az első hó; Adjon Isten; Négy vándor jár; Hónapos dal
 • Zenehallgatás: Halász Judit: Karácsony ünnepén

5. Rajzolás, festés, kézimunka, mintázás

 • Hajtogatott négylevelű lóhere
 • Kéményseprő báb készítése

6. Mozgás

 • Csúszás padon, rézsútos szeren különböző testhelyzetekben
 • Járás: tevejárás vagy kiskutyamászás
 • Fő rész: Csúszás ülésben, hanyatt és hason fekvésben.
 • Malacok az ólban
 • Kéményseprés
 • Szánkózás
 • Jégfogó

Cél- és feladatrendszer:

Ismerjék meg az újévhez kapcsolódó népszokásokat és hiedelmeket. Tudják felsorolni az évszakokat és fő jegyeiket, valamint a hónapok neveit, évszakoknak megfelelő bontásban. Tapasztalják, figyeljék meg, a tárgyak, dolgok többféleképpen sorba rendezhetők. Ismerjék fel,
hogy egy adott elem helyét akkor tudják egyértelműen meghatározni, ha megadják az első elemet és a számlálás irányát. Ha ezek közül valamelyiket megváltoztatjuk, más megoldást kapunk. Legyenek képesek szóbeli utasításra síkban tájékozódni. Komplexitás érvényesülése irodalmi és zenei élmények során is. Halk és hangos érzékeltetése változatos formában beszéd, mondókázás és éneklés közben. Vágás, hajtogatás, pontos illesztés gyakorlása, rögzítése. Testsémafejlesztés testrészekre koncentrálással.

Kiemelt fejlesztési terület:

Megfigyelőképesség, emlékezet, gondolkodás, nyelvi kifejezőkészség, éneklési készség, türelem, kitartás, ügyesség, önkifejezés, vázizomzat, fizikai állóképesség, test elülső-hátsó részeinek megismerése, fejlesztése.

Módszer:

Bemutatás, szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, gyakorlás, ismétlés, segítségnyújtás, utánzás, ellenőrzés, értékelés.

Eszköz:

Jeles napok, ünnepi szokások könyv, naptár, képek, ritmusbot, origamilap, rajzlap, ragasztó, fakanál, fonal, textil, filc, pad.

Az egész óvodai tanévre, a kis-, középső és nagycsoportosok számára előre elkészített tervmintákat megtalálja Fontos a tematikus terv! című e-bookunkban:

Kiemelt kép: Christmas photo created by prostooleh – www.freepik.com