A megfelelő ellenőrzési módszertan megtalálása, alkalmazása rendszerezettebbé, összehangoltabbá, ezáltal hatékonyabbá és jobb hangulatúvá teszi az intézményi munkát. Az óvodavezető segítő célú ellenőrző tevékenysége a nevelőközösség színvonalas munkájának egyik biztosítéka. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani konferenciánkkal. Vegyen részt október 13-i rendezvényünkön, és ismerje meg az Oktatási Hivatal ellenőrzési tapasztalatát!

Időpont: 2010. október 13. (szerda), 10–15 óráig 
Helyszín: Budapest (A helyszín még egyeztetés alatt!) 

Kinek ajánljuk? 
A konferenciára elsősorban óvodavezetőket, óvodavezető-helyetteseket, gazdasági vezetőket és óvodatitkárokat várunk, de az intézményfenntartók jogi, gazdasági és szakmai területen tevékenykedő intézményirányítói is hasznos információkat szerezhetnek. 

Ajánló 
A megfelelő ellenőrzési módszertan megtalálása, alkalmazása rendszerezettebbé, összehangoltabbá, ezáltal hatékonyabbá és jobb hangulatúvá teszi az intézményi munkát. Az óvodavezető segítő célú ellenőrző tevékenysége a nevelőközösség színvonalas munkájának egyik biztosítéka. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani konferenciánkkal. Azonnal alkalmazható segédanyagok – kizárólag csak a résztvevőknek! A konferencia előadói – sokéves, napi gyakorlati tapasztalattal – különleges segédanyagokkal segítik az Ön munkáját! 

Minden résztvevő további térítés nélkül megkapja a “GYERMEKIFEJLŐDÉS-NYOMONKÖVETŐ DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERT”, amely egy azonnal alkalmazható, az ellenőrzésekhez elengedhetetlen segédanyag, amely bármely óvodában jól alkalmazható. A dokumentációt a konferenciát követően, e-mailen juttatjuk el résztvevőinknek. 

Részletes program 

9.00–9.55 Regisztráció 
10.00–10.10 Köszöntő, a konferencia megnyitása, a téma aktualitása 

10.10–10.55 Az Oktatási Hivatal óvodákat érintő hatósági ellenőrzéseinek tapasztalatai 
Tartalom: 
Egyenlő bánásmód érvényesítése
Kötelező óvodai felvétel biztosítása
Létszámhatárok betartása
Gyermekbalesetek megelőzése és ügyvitele
Kötelező tanügyi dokumentumok és nyilvántartások megléte és vezetése
Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 
Előadó: Rozmis Attiláné, az Oktatási Hivatal Közoktatási Ellenőrzési Osztály hatósági referense 

10.55–11.20 Szünet 

11.20–12.05 Folyamatba épített, segítő célú ellenőrzés típusai, eszközei és gyakorlati módszerei az óvodában
A közoktatási intézmény-ellenőrzési rendszer
Fenntartói-felügyeleti és óvodai belső ellenőrzések
Az óvoda működési folyamatai és a segítő célú belső ellenőrzés kapcsolata
Intézményen belüli ellenőrzési célok, feladatok meghatározása a működés kockázatai alapján
Intézményvezetői ellenőrzési stratégia, terv, program (szerkezeti és tartalmi elemek, szempontok)
Az ellenőrzés és az intézményértékelés kapcsolatrendszere a gyakorlatban 
Előadó: Borbola István igazgató, közoktatási (SZ022400) és eseti igazságügyi szakértő 

12.05–12.55 Ebédszünet 

12.55–13.40 Az óvodavezető tervezési, irányítási, ellenőrzési feladatai, eszközei 
Tartalom:
A tervezés, az irányítás és a segítő célú ellenőrzés összefüggései
Belső ellenőrzések (munkaügyi, szakmai, „tanügyi” és pénzügyi ellenőrzések) módszertana, dokumentálása, értékelések
Óvodapedagógusok, dajkák, ügyviteli alkalmazottak ellenőrzésének sajátosságai (eltérő feladatok, célrendszerek, módszerek és eszközök)
Korrekciók a feladatellátásban (a munkavégzésben) 
Előadó: Lóczi Tünde közoktatási szakértő (tanügyigazgatás), RAABE-projektmenedzser 

13.40–15.00 Fórum és nonstop konzultáció a szakértőkkel 
Moderátor: Lóczi Tünde közoktatási szakértő (tanügyigazgatás), RAABE-projektmenedzser 

AKCIÓ! 

Ha egy intézményből kettő vagy több fő jelentkezik, minden résztvevő 20%-os intézményi kedvezményben részesül. 

A jogszabálynak megfelelően a képzésen való részvételről igazolást állítunk ki, amely beszámítható a hétévenkénti 120 órás kötelező továbbképzésbe.

A jelentkezéshez kattintson ide >>