Kincsünk a nyelvünk!

Az óvodai nevelés Alapprogramja kiemelten kezeli az óvodás gyermekek anyanyelvi nevelését! Szakmai programunkkal támogatást kívánunk nyújtani az óvodapedagógus kollégáknak a magas szintű feladatellátáshoz az óvodavezetőknek és munkaközösség-vezetőknek az anyanyelvi nevelés területének szakmai ellenőrzéséhez.

Tervezett témák: 
– Anyanyelvi nevelés eszközei. 
– Nyelvi játékok. 
– Nyelvi kompetenciák. 
– Kommunikáció színterei az óvodában. 
– A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak (dajkák) kompetenciája az anyanyelvi nevelésben.

Előadó: Dr. Zóka Katalin főiskola docens 

– Anyanyelvi nevelés és a drámapedagógia kapcsolata. 
– Anyanyelvi nevelés megvalósításának szakmai ellenőrzése a szakmai munkaközösségek közreműködésével. 

Előadó: Lóczi Tünde drámajáték-vezető, közoktatási szakértő 

A résztvevők további térítés nélkül megkapják az előadók ppt típusú előadásvázlatait. 

Időpont: 2011. április 6., 10–15 óráig 
Helyszín: Budapest, a helyszín szervezés alatt 
Célcsoport: tanítók, tanárok, munkaközösség-vezetők, iskolaigazgatók, igazgatóhelyettesek, óvodavezetők, óvodapedagógusok 

Jelentkezési határidő: 2011. március 31. 
A program részvételi díja: 14 900 Ft + áfa/fő 

Intézményi csoportkedvezmény 
– 2 fő esetén 10%, 
– 3 vagy több fő esetén 20% kedvezmény 

A 2011. évi költségvetési törvényben szerepel a pedagógus-szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének normatív támogatása: 10 500 Ft/ fő. A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) korm. rendelet előírásainak megfelelően használható fel. A szakmai program részvételi díja a pedagógus-továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, valamint időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 5 órában beszámítható. Erről tanúsítványt állítunk ki.

doc Jelentkezési lap letöltése