Emelkedett az óvodába járók aránya és az óvodai helyek száma is az elmúlt években – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Magyarország, 2013 című kiadványából.

Az összegzésben megállapítják, hogy az iskolát megelőző óvodai nevelés jelentőségét nem szabad alábecsülni, hiszen a kötelező jellegű iskola-előkészítő alapvető fontosságú a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációja szempontjából. Másrészt a nők visszatérését a munkaerőpiacra a gyermekgondozási periódus után – és ezért közvetve magát a gyermekvállalást is – nagymértékben elősegítheti. Az óvodai ellátás a bölcsődeihez képest viszonylag fejlett Magyarországon – írták. A 3–5 évesekből az óvodába járók aránya a 2005. évi 86,9-ről 2013-ra 89,7 százalékra emelkedett. 

Az óvodai helyek száma 2008 óta emelkedik, jóllehet a növekedés 2013-ban kismértékű volt. 2013-ban az országban 4532 helyszínen mintegy 379 ezer óvodai helyet biztosítottak. Kitértek arra is, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek aránya változatlanul 2 százalék (több mint 7 ezer gyermek), ezen belül gyógypedagógiai nevelésben – a korábbi évekhez hasonlóan – másfél ezren részesültek. Az óvodapedagógusok száma 2008-ig csökkent, azóta emelkedik. A 2013/2014-es tanévben több mint 31 ezer óvodapedagógus volt, 1 százalékkal több a 2005. évinél. Az óvodai csoportok átlagos létszáma 22, ez eggyel kevesebb, mint a korábbi években, de megegyezik a 2005. évivel.[product id=”334″ sku=””]