Sokan már túl vannak a minősítésen, azok számára, akik most készülnek rá hasznos segítség egy elnök tapasztalatainak összegzése a portfólióvédésről.

Hogyan történt a portfólióvédés?

 A foglalkozás megbeszélés után kis szünetet tartottunk, hogy felkészüljön a pedagógus a portfólióvédésre, miközben megteremtődtek azok a technikai és egyéb feltételek, amelyek hozzájárultak ezen tevékenység zavartalan lebonyolításához.

A védés menete:

A védés teljes időtartama: 60 perc volt. A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatta mindazt, amit a legfontosabbnak tartott pedagógiai munkásságából, majd reflektált az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre. Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytatott a bizottság tagjaival.

Nézzük részletesen a folyamatot:

  • A bizottság tagjai a már megismert e-portfólió alapján kérdéseket fogalmaztak meg írásban, amelyeket eljuttattam a pedagógushoz, hogy ezek alapján irányítsák a szakmai beszélgetésre való felkészülést. Ezek a kérdések olyan kiegészítő információkra vonatkoztak, amelyek az e-portfólió olvasása kapcsán nem voltak teljesen egyértelműek a szakértők és az intézményvezető számára.
  • Lehetőséget biztosítottam arra, hogy egyes kérdésekben a pedagógus indokolhassa állításait, érvelhessen döntései és problémamegoldó elképzelései mellett, bemutathassa szóban is pedagógiai nézeteit, szakmai elképzeléseit, gondolatait.
  • A pedagógus munkásságának bemutatásakor közvetlenül is reflektálhatott a megkapott kérdésekre, hiszen azokat beépíthette prezentációjába vagy kitérhetett rájuk a szakmai beszélgetésen.

Az e-portfólió védése ─ szakmai beszélgetés az e-portfólió alapján történt.

A digitális bemutatójának célja volt az információk, gondolatok átadása és szemléltetése digitális eszközök segítségével. A bemutató eszköze PPT volt, amelyben a kívánt tartalom megjelent szöveges és képi formában.

A digitális bemutatóra nagyon felkészült a pedagógus, a nagy hatású az előadásmódja mellett figyelemreméltó volt az a tartalom, amely által betekintést nyerhettünk a szakmai pályafutásának főbb állomásaiba (indíttatás, az elkötelezettség kialakulásának végigkövetése, a lokálpatrióta gondolkodásmód).

A cikk egészében olvasható az Óvodavezetési ismeretek 83. kötetében.

[product id=”344″]