A gyermekek beszédfejlődése nem egyforma ütemben zajlik. A beszéd, mint minden más képesség (például a mozgás is idetartozik), megjelenése bizonyos szórást mutathat. A gyermekek nagy része akár fél évvel is lemaradhat az átlagos fejlődésmenettől, de meg is előzheti az átlagot.
A logopédiában és a korai fejlesztésben az átlagtól való 10-12 hónapos eltérést tekintik megkésettségnek.
 

Megkésett beszédfejlődésről akkor beszélünk, ha:
„A beszéd és a nyelv fejlődése még hároméves kor körül sem indul meg, a központi idegrendszer és a hallás épsége ellenére. A megkésett beszédfejlődésnek a hátterében az idegrendszer érésének a késése és/vagy negatív környezeti hatások húzódhatnak meg. Az elmaradás nem minőségi, csak mennyiségi, azaz a normál fejlődés beszédelsajátítási fokain halad végig, a meglévő nyelvérzék működtetésével, csak késve, 3–4 éves kor között.”
 
Egy másik meghatározás szerint:
„A megkésett beszédfejlődésben csak az expresszív (kifejező) nyelvi funkciók enyhébb, időbeli elmaradásáról van szó, a beszédmegértés teljes megtartottsága mellett, egyéb nyelven kívüli deficit nélkül. A prognózis ebben az esetben jól behatárolható, 3-4 éves kor körül beindul a nagyobb ütemű fejlődés, és később, körülbelül 6 éves korra a tünetek megszűnése tapasztalható.”

Alapvető a diagnosztikában a nyelvi képességek vizsgálata, a nyelvi rendszer érintettségének megállapítása. A beszédvizsgálatok kiterjednek a beszédszervek állapotának és működésének a vizsgálatára, az artikulációra, a szókincsre. Sor kerül a kifejezőkészség megfigyelésére, a beszédértés, beszédészlelés és a nyelvtani rendszer megismerésére.
A vizsgálatok közül elsődleges a hallássérülés, hallászavar kizárása.
A megfelelő szakorvos, audiológus felkeresése szükséges.
 
Hogyan figyelhetjük meg, hogy a gyermek jól hall-e?

  • a gyermek reagál a környezete hangjaira, keresi azokat,
  • figyel a nevére, odafordul, ha hívják,
  • a hang irányába néz, mindig oda, ahonnan hallja,
  • szívesen és sokszor ad ki hangokat,
  • utánoz, ismétel hangokat,
  • szereti a zenét, az énekeket,
  • teljesít egyszerű utasításokat.

 

Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk decemberi számának egyik kiemelt témája a beszédfejlesztés, de előfizetőink beszédfejlesztő játékokat is találnak a Tanulási zavarok óvodai prevenciója – Varázsdoboz képességfejlesztő játékgyűjteményünkben. A differenciálás gyakorlata az óvodában című írásunk a gyakorlatban, az óvodai életben mutatja meg, hogy miként is valósítható meg az egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés. Játékos foglalkoztatók az évszakok tematikájához című írásunkban négy foglalkoztató található, amelyek akár egy differenciált foglalkozás során is felhasználhatók. Eszközszükséglet autizmusban érintett gyermekek tanításához, fejlesztéséhez című beszámolónk az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközigény törvényi meghatározásait, fejlesztésük elveit veszi számba.

Ha érdeklik a fenti témakörök, és szeretne naprakész információkat kapni az egyéni fejlesztéssel kapcsolatban, rendelje meg kiadványunkat (december 10-ig akár 25% kedvezménnyel!):

https://ovonok.hu/termek/egyeni-fejlesztes-szemelyre-szabott-neveles/