E-bookunkban az óvodai hiányzás szabályozásáról és típusairól ír szerzőnk.

Az óvodai mulasztások igazolásával kapcsolatosan a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 5. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy az óvoda házirendjében kell szabályozni a gyermek

 • távolmaradásának,
 • mulasztásának,
 • késésének

igazolására vonatkozó rendelkezéseket.

Ebből következően a gyermek késésének, mulasztásának szabályozása alapvetően intézményi
szintű döntést igényel, amelyet a házirendben a megfelelő részletességgel szükséges rögzíteni. Ennek keretében a belső szabályzatnak előírást kell tartalmaznia például

 • a mulasztás kezdetének megfelelő bejelentésére,
 • ennek dokumentálására,
 • az igazolható napok számára,
 • az előírt bejelentési és dokumentálási határidő elmulasztásának következményeire, szankcionálására.

Tartalom:

 1. Az óvodai hiányzás szabályozása házirendi kérdés
 2. Az igazolt mulasztás
 3. Hány napot igazolhat a szülő?
 4. Vitathatja-e az óvoda az orvosi igazolást?
 5. Jogszabályi változás az orvosi igazolásokkal kapcsolatosan
 6. Az igazolatlan mulasztás és következményei

Formátum: e-book (elektronikus pdf-dokumentum)

Oldalszám: 8 oldal

dr. Farkas Ildikó írása elsőként az Óvodai Jogfutár című folyóirat 2020. januári számában jelent meg.

Kiemelt kép: Background photo created by tirachard – www.freepik.com