Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok (együttesen ellenőrzési eszközök) egységesek és nyilvánosak.

A pedagógus ellenőrzése

Célja: az ellenőrzött pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése.

Módszerei

(az óvoda intézménytípusban):

  • a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében (amelyet a napirend és hetirend határoz meg), a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben szervezett foglalkozások (tevékenységek) egységes szempontrendszer szerinti megfigyelés,
  • a pedagógus mindennapi nevelőmunkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata,
  • interjú felvétele.

 

A pedagógusok ellenőrzése háromévenként, egységes szempontrendszer és értékelőlap alapján valósul meg.

A pedagógusok ellenőrzésének eljárási szabályai

A pedagógusok ellenőrzéséhez az illetékes kormányhivatal az ellenőrzés tervezett időpontja előtt tizenöt nappal elektronikus formában bekéri az ellenőrzéssel érintett intézmény vezetőjétől az intézményben alkalmazott pedagógusok, óvodában a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében ellenőrizhető, a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben szervezett napi-, illetve hetirend szerinti foglalkozások (tevékenységek) rendjét, ami alapján megtervezi az ellenőrzés menetét, és erről az ellenőrzést végző szakértőt is értesíti.

Minden pedagógust egyidejűleg két szakértő látogathat meg, akik még a látogatás napján megbeszélik a pedagógussal a látogatás során tapasztaltakat.

Óvodában a szakértő egyszerre két óra időtartamban, de kétszer egy óra időtartamban is folytathat megfigyelést. A pedagógust látogató két szakértőnek a látogatás után a pedagógusról értékelőlapot kell készítenie. Ennek tartalmáról a pedagógust látogató két szakértőnek egyeztetést kell folytatni, amelynek eredményét mindkét szakértő aláírja.

Az értékelőlapot, amely egyben az ellenőrzés jegyzőkönyve is, a szakértők legkésőbb öt munkanapon belül meg kell hogy küldjék elektronikus formában, továbbá két eredeti, aláírt példányban postai úton is az intézmény vezetője részére, aki ebből egyet át kell hogy adjon a pedagógusnak, egy példányt pedig a pedagógus saját véleményének feltüntetése után a pedagógus minősítési személyi anyagához kell hogy csatoljon.

Az intézményvezető az értékelőlapot a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül fel kell hogy töltse a pedagógusminősítési informatikai rendszerbe.

 

Az intézményvezető (óvodavezető) ellenőrzése

Célja: az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése (az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján).

 

Módszerei:

  • a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében (amelyet a napirend és hetirend határoz meg), a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben szervezett foglalkozások (tevékenységek) egységes szempontrendszer szerinti megfigyelése egy órában,
  • dokumentumelemzés,
  • interjú az intézményvezető vezetői programjának megvalósulásáról,
  • a kérdőíves felmérés eredményének nyilvános szempontok szerinti elemzése.

Az intézményvezető ellenőrzésére leghamarabb az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb negyedik évében kerülhet sor abban az esetben, ha a Nkt. 69. § (4) bekezdés előírása alapján a nevelőtestület és a szülők közössége az intézményvezető munkáját a vezetői megbízása második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felméréssel már legalább egyszer értékelte. Ez jelentős abból a szempontból, hogy a kérdőíves felmérés eredményét az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése alkalmával is figyelembe kell venni.

Amennyiben az intézményvezető megbízásának negyedik évét megelőzően az intézményben még nem került sor az ötévenkénti intézmény-ellenőrzésre, úgy az intézményvezető ellenőrzését az intézményvezetői megbízás negyedik évében, intézmény-ellenőrzés keretében le kell folytatni.

 

Az intézményvezető ellenőrzéséhez az illetékes kormányhivatal az ellenőrzés tervezett időpontja előtt tizenöt nappal elektronikus formában bekéri:

  • az ellenőrzéssel érintett intézmény vezetőjétől a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében ellenőrizhető, a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben szervezett napi-, illetve hetirend szerinti foglalkozások (tevékenységek) rendjét, ami alapján megtervezi az ellenőrzés menetét, és erről az ellenőrzést végző szakértőt is értesíti (értelemszerűen az óvodavezető számára előírt kötött munkaidőben ellátandó nevelőmunka folyamatának ellenőrzéséről van szó);
  • az intézményvezetői pályázat részeként benyújtott vezetői programot;
  • a 69. § (4) bekezdése által előírt, az előző vezetői ellenőrzés óta lefolytatott kérdőíves felmérések eredményét.

 

Az intézményvezetőt látogató szakértők a látogatás után az intézményvezetőről értékelőlapot készítenek, amelynek tartalmáról az intézményvezetőt látogató szakértők egyeztetést folytatnak, majd azt aláírják. Az értékelőlapot, amely egyben az ellenőrzés jegyzőkönyve is, a szakértő legkésőbb öt munkanapon belül elektronikus formában, továbbá két eredeti, aláírt példányban postai úton is megküldi az intézményvezetőnek.

Az intézményvezető az értékelőlapot a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül fel kell hogy töltse a pedagógusminősítési informatikai rendszerbe.

A két eredeti aláírt példányból egy példány az intézményvezetőnél marad, egyet pedig saját véleményének feltüntetése után csatol a minősítési személyi anyagához.

[product id=”334″ sku=””]