1. Kinevezés pályázat kiírása nélkül

Kérdés

Egy óvodapedagógus kolléganőnk felmentési ideje 2014. szeptember 6-án jár le. Az ő helyére szeretnénk óvodapedagógust alkalmazni. Az alkalmazni kívánt óvodapedagógus intézményünkben 2008. szeptember 5-től megszakításokkal, majd 2011. szeptember 1-től folyamatosan van alkalmazva nálunk szerződéssel.

Részletesen:

  1. 09. 05.–2009. 06. 30. Intézményünkben dolgozott.
  2. 07. 21.–2009. 10. 15. Munkaügyi Központ
  3. 10. 20.–2010. 02. 14. Intézményünkben dolgozott.
  4. 02. 15.–2011. 06. 30. Intézményünkben dolgozott.
  5. 07. 01.–2011. 08. 31. Munkaügyi Központ
  6. 09. 01-től Folyamatosan intézményünkben dolgozik – jelenleg is.

Kérdésem, hogy a megüresedett álláshelyre pályázat kiírása nélkül kinevezhetjük-e a fiatal óvodapedagógus kolléganőt.

Válasz

A Vhr. 28. § (3) bekezdése értelmében:

(3) Mellőzhető a pályázat kiírása abban az esetben, ha a munkakört olyan személlyel kívánják betölteni, akit határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban legalább tíz hónapot foglalkoztattak, feltéve, hogy a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony keletkezése között legfeljebb 183 nap telt el.

Tekintettel arra, hogy a levélben említett pedagógus határozott időre szóló kinevezéssel jelenleg is az intézmény közalkalmazottja, véleményem szerint, nincs akadálya annak, hogy a megüresedett álláshely pályáztatása nélkül – kinevezésmódosítással – határozatlan idejű jogviszonyban foglalkoztassák tovább.

 

  1. Jubileumi jutalom

Kérdés

Nyugdíjba vonuló kolléganőnk 40 éves jubileumi jutalmát kellene elbírálnunk. A Kjt.-t átnézve azt láttuk, hogy más idők számíthatók be szolgálati időként, és megint mások a 40 éves jubileumi jutalom vonatkozásában. Különösen problémás a helyzet az 1992-es időszak tekintetében. Csatolva küldjük a kolléganő munkahelyeit, egészen 1999-ig, 1999 óta pedig nálunk dolgozik folyamatosan.

Az a kérdésünk, hogy helyes-e a mellékelt jogviszonyszámítás, illetve mely jogviszonyok vehetők figyelembe jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításához?

Előző munkahelyek

Megnevezés Mettől Meddig Összidő Megszűnés módja Közalk. jogv. Jubileumi jutalom Végk.
Rádió 1974-08-15 1974-12-31 00-04-17 Mkv. megsz. I I nem N
Óvoda 1975-01-02 1975-02-08 00-01-07 Mkv. megsz. I I N
Óvoda 1975-02-10 1976-12-31 01-10-22 Mkv. megsz. I I N
Képzőműv. Főisk. 1977-07-01 1977-07-01 00-00-01 Mkv. megsz. I I N
Kutatóintézet I. 1977-07-08 1977-08-31 00-01-24 Mkv. megsz. I I N
Kutatóintézet II. 1977-09-02 1979-07-31 01-10-30 felm. dolg.r. I I N
Egyetem 1979-09-01 1983-08-31 04-00-00 Mkv. megsz. I I N
Mgtsz. I. 1983-09-01 1984-03-31 00-07-00 felm. dolg.r.

 

I I nem N
Mgtsz. II. 1984-04-02 1984-06-30 00-02-29 Áth.

 

I I nem N
Faipari váll. 1984-07-01 1986-12-31 02-06-00 Áth.

 

I I nem N
Mgtsz. II. 1987-01-01 1987-08-31 00-08-00 felm. dolg.r.

 

I I nem N
Csecsemőotthon 1987-09-01 1988-11-30 01-03-00 Áth.

 

I I N
Egészségvédelmi Szolg. 1988-12-01 1994-06-30 05-07-00 Jogutód n. m I I I
Önkormányzat 1994-06-30 1994-08-31 00-02-02 Áth. I I I
Ált. Isk. 1994-09-01 1999-10-29 05-01-29 I I I

Válasz

A Kjt. 78. §-ban írt rendelkezések a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításához a közalkalmazotti, és a közalkalmazotti jogviszonynak elismert jogviszonyokat rendeli figyelembe venni [Kjt. 87/A § (1) bekezdés]. Ennek megfelelően a jogviszonyszámításban vastag szedéssel jelzett munkaviszonyokat nem lehet számításba venni, annak ellenére, hogy azok némelyike 1992. 07. 01. napját megelőzően áthelyezéssel szűnt meg. Ez utóbbiak tekintetében azért nem, mert az ún. „áthelyezési lánc” megszakadt.

(Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária)

[product id=”344″ sku=””]