Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

 1. Január

 

 • A szociális keret (étkezési támogatás a nem ingyenesek részére) szétosztása.
 • Az éves szabadságok kiszámítása, a 2015-ös szabadságolási karton kiosztása dolgozónként. A szabadságolási terv elkészítése.
 • A pedagóguséletpálya-modell szerinti béremelés, valamint a minimálbér emelkedése és a soros ugrások miatt az átsorolások elkészítése (2015. január 10-ig). Ígéret van a pedagógiai munkát segítők bérrendezésére is, mivel jelenleg szinte mindenki minimálbéren van besorolva.
 • A Pedagógus II. fokozatba sorolás az érintett óvónőknél a Kormányhivatal engedélye alapján (érvényes és elfogadott portfólió).
 • Elszámolás a 2014-es évi állami normatívával.
 • Az új gazdasági év megnyitása, az intézmény pénzügyi helyzetének áttekintése, értékelése.
 • A 2014 decemberében megjelenő törvények (pl.: Költségvetési tv.) megismerése, feldolgozása.
 • A különböző gazdasági szabályzatok frissítése a törvényi változások alapján.
 • Egyeztető beszélgetések kezdeményezése azon szülőkkel, akiknek a gyermekei számára hasznos lenne az iskola megkezdésének elhalasztása egy évvel.
 • Az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekek névsorának, jellemzésének leadása a Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézménybe.
 • Beszélgetések kezdeményezése azon szülőkkel, akiknek a gyermekei iskolaérettek, de nem akarják, hogy megkezdjék az iskolát.
 • Az éves irattár és iktatás előkészítése, az előző év lezárása után az iktatókönyv megnyitása.
 • A szabályzatok áttekintése, az új törvényi változások alapján módosítása. Pl.:

A módosításokat nem feltétlenül az óvodavezetőnek kell elkészítenie, kérhet külső segítséget is az adott téma szakértőjétől.

[product id=”344″ sku=””]