A tanév kezdetén ismét módosult a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Ép. r.).

Az elrendelt módosítások – az Ép. r. módosításáról szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel – 2015. szeptember 9-ével léptek hatályba, egyes rendelkezések hatálybalépésének időpontja 2016. január 1.

Az Ép. r. módosítása következtében új szabályokkal bővült a gyakornoki idő kikötésére vonatkozó szabályozás.

Új szabály, hogy ha az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a minősítővizsga között kevesebb, mint egy hónap lenne, a gyakornoki időt egy hónappal vagy a pedagógus kérésére legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani.

Új kivétel továbbá az is, hogy ha foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik az Ép. r. szerinti két év szakmai gyakorlattal, de még nem rendelkezik az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alóli mentesítéshez szükséges legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, számára – kivéve, ha sikeres minősítővizsgát tett – hat hónap gyakornoki időt kell kikötni.

Az új szabályozás értelmében – a tanítási év köznevelési törvényben foglalt meghatározására tekintettel – gyakornoki vizsga júniusra már csak akkor kerülhet, ha a gyakornoki idő a június 16-át megelőző utolsó munkanapon, vagy azt megelőzően, június hónapban jár le.

A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor köteles írásban tájékoztatni a gyakornokot a minősítővizsga esedékességének időpontjáról.

A pedagógusfokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelményeket, a minősítő vizsgát és minősítő eljárást érintő változásokat bemutató cikk a Joggyakorlat a közoktatásban 25. számában (2015. október) jelenik meg.

Amennyiben még nem előfizetője a kiadványnak, itt megrendelheti:

 [product id=”17174″]