Az esélyteremtésről és hátránykompenzációról az óvodai nevelésben 1. rész

  1. Tapasztalatok és ismeretek ma

Az új köznevelési törvény[1] céljai és alapelvei között emeli ki a társadalmi leszakadás megakadályozását a nevelés-oktatás eszközeivel, a 2012-ben módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja[2] pedig hangsúlyozza az óvodai nevelés hátránycsökkentő szerepét.

Bővebben…

Az érzelmek felismerését fejlesztő játékok

Az iskolai nevelésben, oktatásban elsősorban a racionális agy fejlesztésére fókuszálunk, így valójában nem készítjük fel a gyermekeket az életben adódó feszültségekre, viszontagságokra. Pedig azok, akik érzelmileg rátermettek, tehát jól ismerik a saját és mások érzelmeit, tudják kezelni azokat, minden téren előnyt szereznek, akár személyes kapcsolatokról, akár társadalmi érvényesülésről legyen szó.
Bővebben…