A pedagógus előmeneteli rendszer szabályozásának átfogó módosítása és a kapcsolódó változások

A konzultációval egybekötött konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek a követelményváltozásokkal, az intézmények új feladataival.

Bővebben…

Felkészülés a 2016. évi tanfelügyeletre, minősítésre

A sikeres minősítés kulcsa az alapos felkészülés. A konzultációval egybekötött konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek a minősítés folyamatával,  ötleteket kapnak az eredményes munkához.

Bővebben…

Mérés-értékelési alapismeretek az óvodában

A továbbképzés során a résztvevők bővítik és rendszerezik ellenőrzési, értékelési, mérési ismereteiket. Segítséget kapnak a gyermekek hatékony megismeréséhez, fejlődésének nyomon követéséhez, ezek alapján az egyéni fejlesztési tervek megtervezéséhez, az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai eljárások alkalmazásához.

Bővebben…

A köznevelési intézmények értékelési, önértékelési rendszerének kapcsolata

Az ellenőrzési-értékelési rendszerben a külső értékelők felhasználják az intézmény belső értékelési, önértékelési eredményeit. A konzultációval egybekötött konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek az önértékelés folyamatával és eszközrendszerének hatékony használatával.

Bővebben…

Képességfejlesztés a Fit-Ball Tréning segítségével az óvodai-, iskolai testnevelésben és a gyógytestnevelésben

A  gyakorlatorientált képzés során a résztvevők részletesen megismerkednek azzal, milyen képességek fejleszthetők a Fit-Ball használatával, hogyan tudják élvezetesen megszerettetni a mozgást a gyerekekkel.

Bővebben…

Teljesítmény és minőség értékelés a közoktatási intézményekben

Tréningünkön megismerkedhet az egyéni és intézményi teljesítmény értékelés módszereivel,  a hatékony felkészülés lépéseivel.

Bővebben…

Jogszerű foglalkoztatás a köznevelési intézményekben, Jogszabályváltozások, aktuális munkajogi kérdések

A konferencián szakértőnk részletesen tárgyalja a januártól életbe lépő jogszabályváltozásokat, a munkaviszony létesítésének és megszüntetésének feltételeit.

Bővebben…

Fitt és aktív gyerekek: Testnevelés a 21. században

Hogyan neveljünk fitt és egészséges gyerekeket? Konferenciánkon erre kaphat választ.

Bővebben…

Hogyan írjunk sikeres intézményvezetői pályázatot az óvodában és az iskolában?

 A  gyakorlatorientált tréning során  a résztvevők megismerkednek a sikeres intézményvezetői pályázatírás kritériumaival.

Bővebben…

A köznevelési intézmények finanszírozása és a köznevelés szabályozásának változásai 2015-ben

A konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek a köznevelési intézmények finanszírozásának  és a köznevelés szabályozásának 2015-ös évi változásaival.

Bővebben…