Képességfejlesztés a Fit-Ball Tréning segítségével az óvodai, iskolai testnevelésben és a gyógytestnevelésben

A gyakorlatorientált képzés során a résztvevők részletesen megismerkednek azzal, milyen képességek fejleszthetők a Fit-Ball használatával, hogyan tudják élvezetesen megszerettetni a mozgást a gyerekekkel. Megismerik a Fit-Ball Tréning hazai és nemzetközi történetét, az alapülés ergonómiai ismereteit, az általános és a speciális Fit-Ball zenék használatát, az aerob alaplépések, alapkombinációk oktatásmódszertanát.

Bővebben…

Cselekvő, felfedező tevékenység szervezés módszertana az óvodában

A képzés résztvevői foglalkoznak a pedagógus szerepével a gyermek fejlődésének segítésében, megismerkednek a projektpedagógia alkalmazásának lehetőségeivel, a cselekvő, felfedező tanulást segítő programok kidolgozásának módszertani kérdéseivel.

Bővebben…

Differenciálás, viselkedésrendezés az óvodában

A képzés résztvevői olyan speciális pedagógiai elméleti és módszertani ismeretekkel ismerkedhetnek meg, amelyek elősegítik az egyéni eltérések felismerését, a differenciált fejlesztés alkalmazását.

Bővebben…

Korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben

Gyakorlatorientált képzésünk során a résztvevők foglalkoznak az életkori jellemzőkkel, a kompetenciák fejlesztési lehetőségeivel. Áttekintik azokat a tevékenységeket, amelyek a legalkalmasabbak a környezetbarát és környezettudatos magatartás kialakítására.

Bővebben…

Ismerjük meg a sikeres és hatékony intézményvezetői pályázat elkészítésének módszertanát

Az intézményvezetés első feltétele a sikeres intézményvezetői pályázat. Ön szeretné az első feltételt hozzáértő szakmai segítséggel teljesíteni? Jöjjön el a pályázatírásra felkészítő tréningre!

Bővebben…

Aktuális intézményvezetői kérdések az óvodákban és az iskolákban, különös tekintettel a nem állami intézményekre

Egy köznevelési intézmény működtetéséhez elengedhetetlen a jogi és a pénzügyi szabályozások naprakész ismerete. A konferencia a nem állami intézményekre fókuszálva mutatja be a kötelezettségeket és lehetőségeket munkaügyi, finanszírozási és tartalmi oldalról megközelítve.

Bővebben…

A pedagógus előmeneteli rendszer szabályozásának átfogó módosítása és a kapcsolódó változások

A konzultációval egybekötött konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek a követelményváltozásokkal, az intézmények új feladataival.

Bővebben…

Felkészülés a 2016. évi tanfelügyeletre, minősítésre

A sikeres minősítés kulcsa az alapos felkészülés. A konzultációval egybekötött konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek a minősítés folyamatával,  ötleteket kapnak az eredményes munkához.

Bővebben…

Mérés-értékelési alapismeretek az óvodában

A továbbképzés során a résztvevők bővítik és rendszerezik ellenőrzési, értékelési, mérési ismereteiket. Segítséget kapnak a gyermekek hatékony megismeréséhez, fejlődésének nyomon követéséhez, ezek alapján az egyéni fejlesztési tervek megtervezéséhez, az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai eljárások alkalmazásához.

Bővebben…

A köznevelési intézmények értékelési, önértékelési rendszerének kapcsolata

Az ellenőrzési-értékelési rendszerben a külső értékelők felhasználják az intézmény belső értékelési, önértékelési eredményeit. A konzultációval egybekötött konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek az önértékelés folyamatával és eszközrendszerének hatékony használatával.

Bővebben…