Munkaügyi kérdések és válaszok óvodában 2014 októberében. 6. rész

  1. Kinevezés pályázat kiírása nélkül

Kérdés

Egy óvodapedagógus kolléganőnk felmentési ideje 2014. szeptember 6-án jár le. Az ő helyére szeretnénk óvodapedagógust alkalmazni. Az alkalmazni kívánt óvodapedagógus intézményünkben 2008. szeptember 5-től megszakításokkal, majd 2011. szeptember 1-től folyamatosan van alkalmazva nálunk szerződéssel.

Bővebben…

Tegyük rendbe az óvodai dokumentumainkat! 1.rész

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályok betartását, ezért az alábbiakban összefoglalom a nevelési év elején lévő teendőket.

Célszerű pipalistát használni a kötelező dokumentumokról és azok tartalmáról, hogy még időben ki tudjuk szűrni a hiányosságokat.

Bővebben…

Munkaügyi kérdések és válaszok óvodában 2014 októberében. 1. rész

  1. Áthelyezéssel kapcsolatos kérdések

Kérdés

Egy kolléganőm egy másik saját kerületi óvodába kéri az áthelyezését, amit én, a munkáltatói jogkör gyakorlója nem kívánok megakadályozni. A kérdésem, hogy mehet-e áthelyezéssel, ha nálunk határozatlan idejű kinevezése van, és úgy tűnik, ott határozott időre fogják kinevezni. A Kjt.-ben találtam egy olyan paragrafust, ahol azt írják, hogy határozatlan idejű kinevezés esetén határozatlan idejű kinevezést kell biztosítani áthelyezés esetén. De ha a dolgozó a háromoldalú megállapodásban esetleg elfogadja a határozott idejű kinevezést, akkor mehet így?

Bővebben…

Új munkaköri leírások az óvodában 2. rész

A továbbiakban bemutatom a Jászsági Óvodai Intézmény négy munkakörre tervezett munkaköri leírását, így az óvodapszichológus, pedagógiai asszisztens, rendszergazda és óvodatitkár munkaköri leírásmintáját. Természetesen ezek felhasználása során minden vezetőnek figyelembe kell venni a saját intézménye alapdokumentumait és meg kell megteremteni a közöttük lévő koherenciát.

Bővebben…

Új munkaköri leírások az óvodában 1. rész

A köznevelési törvénynek a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámát meghatározó rendelkezései 2013. szeptember 1-jén lépnek hatályba. Eddig az időpontig kell alkalmazni a közoktatási törvény azon rendelkezéseit, amelyek alapján meg kell határozni a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők létszámát. Új munkakörök létesülnek, amelyek finanszírozása csak akkor lehetséges, ha a feltételek, például megfelelő csoport-, gyermeklétszám, teljesülnek.

Bővebben…

Az iratkezelés szabályai az óvodákban

Hamarosan fel kell töltenünk a portfóliónkat, azonban ahhoz, hogy ezt megtegyük, át kell tekintenünk az iratainkat. Nem csak a közelmúlt összegyűlt irathalmazát, hanem bele kell néznünk az elmúlt évek – évtizedek – munkásságának dokumentációjába is.

Amennyiben ezt a munkát elvégezzük, ragadjuk meg a lehetőséget, s vegyük sorra az iratainkat! Mit is jelent ez valójában? Írásunkban választ kapnak arra, hogyan kezeljék szabályszerűen az iratokat.

Bővebben…